#caption
#caption


HerNetHerRights: digitale onveiligheid van vrouwen in Europa onder de loep

Essa Reijmers (Blijf Groep) is - op voordracht van de NVR - de Nederlandse afgevaardigde in het Observatory On Violence Against Women and Girls van de European Women’s Lobby.
In de tweede helft van 2017 was zij actief betrokken bij het project HerNetHerRights over ‘cyberviolence’, digitale (on-)veiligheid en misbruik technologie gericht tegen vrouwen, dat de European Women’s Lobby samen met Google heeft uitgevoerd.


Resultaten van het project zijn: een omvattend rapport over de stand van zaken rond cyberviolence tegen vrouwen in Europa (https://www.womenlobby.org/Launch-of-HerNetHerRights-Resource-Pack-Report?lang=en) en een ‘resource pack’ voor vrouwenorganisaties die met dit onderwerp aan de slag willen.

In oktober 2017 vond een Europese online conferentie plaats over HerNetHerRights. Essa Reijmers heeft daar het Nederlandse safetyNed-project toegelicht (http://safetyned.org/) dat ook in het rapport genoemd is.  

In december 2017 organiseerde de European Women’s Lobby een werkconferentie voor beleidsmakers en leden van het Europees Parlement in Brussel ter afsluiting van de campagne Loud and United. Essa sprak in één van de panels over ‘Digital violence against women and girls and the added value of the Istanbul Convention as a tool to combat and prevent it’.


Uitgebreid zoeken