#caption
#caption


Verslag consultatie EIGE met maatschappelijk middenveld

Op 20 en 21 februari 2018 organiseerde EIGE - European Institute for Gender Equality – de jaarlijkse consultatie met het maatschappelijk middenveld.
Annelies Pierrot-Bults en Tonny Filedt Kok, beiden lid van de NVR Adviescommissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging waren erbij aanwezig en doen hieronder verslag.


EIGE is het kenniscentrum voor gender gelijkheid en is geen politiek instituut. De consultatie vond plaats in Vilnius, Litouwen, de standplaats van EIGE. Deelnemende organisaties waren: European Women’s Lobby, European Economic and Social Committee, Social Platform en Men Engage; in totaal waren er 71 deelnemers.

 

De EIGE staf gaf een overzicht van de activiteiten en samenwerking met andere organisaties in 2017 en de plannen voor 2018.

 

EIGE’s activiteiten in 2017

De Gender Equality Index 2017 bevat voor het eerst ook data over geweld tegen vrouwen inclusief FGM (female genital mutilation/vrouwenbesnijdenis). Door de zeer verschillende wijze van rapporteren in de lidstaten was dat in het verleden niet mogelijk.
Verder werden rapporten uitgebracht over oa: gender skills and precarious work; gender segregation in education and training; economic benefits of gender equality. Ook werden lidstaten bezocht, zoals op 20 oktober 2017 aan Nederland.

 

Plannen voor 2018
De Gender Equality Index zal meer focussen op speciale issues:

- Glossary and Thesaurus met terminologie;

- gender challenges in education;

- gender sensitive parliamentary tools die tijdens de High Level bijeenkomst op 6 t/m 9 juni 2018 in Vilnius gelanceerd werden;

- gender budgeting;

- good practices work-life balance, meer data, verschillende manieren van aanpakken;

- analyseren van manieren om sociale rechten te implementeren.

 

Verwachtingen van de bijeenkomst:

- het ontmoeten van verschillende organisaties, gemeenschappelijke doelen identificeren;

- het bekijken van verschillende manieren om zaken aan te pakken;

- iedereen te bewegen tot meedoen;

- delen van successen en netwerken;

- wat is de rol van EIGE in onze contacten met de Europese Commissie en hoe gebruiken we de informatie in EIGE's database om ons doel te bereiken;

- hoe benutten we de informatie van EIGE in onze eigen organisaties.

 

Er waren drie parallele workshops: Work-Life Balance in the Gender Equality Index 2019; Opportunities and risks of digitalization for young people in the area of gender equality; gender sensitive parliamentary tools.

 

Work-Life Balance

Wat is er nodig:

- herdefinitie van zorg, niet alleen kinderen ook mantelzorg in het algemeen, goede data en terminologie;

- goede voorzieningen c.q. ouderschapsverlof, zorgverlof, mogelijkheden flexibele arbeidstijden vanuit de werknemer;

- goede informatie over rechten;

- goede voorzieningen voor ZZP'ers;

- link met gezondheid;

- meer informatie over lange termijn economische gevolgen van beslissingen voor bijvoorbeeld inkomen, gender pay gap en pensioen;

- een PR campagne over economische voordelen van gender equality en de kosten van een gebrek aan voorzieningen voor een goede work-life balance;

- betere beloning voor zorgverleners.

 

Digitalisering

Er zijn grote verschillen tussen landen en tussen de seksen, en migranten blijven sterk achter.

 

Video conferentie met de Europese Commissie over het Erasmus+ programma

Dit programma is voornamelijk voor studenten en educatieve staf. Projecten om onderwijsstaf te trainen in gender equality issues en mainstreaming kunnen aangevraagd worden bij Erasmus+. Er is geen co-funding nodig.

Als NVR zouden we kunnen overwegen financiering voor trainingen voor grotere bekendheid  van UN resolutie 1325 in Nederland hierbij in te dienen.

 

EWL sessie

Vrouwen en Macht. Er is een tegenbeweging wat betreft vrouwenrechten. Er wordt geprobeerd om vrouwen weer weg te houden van de publieke ruimte. De EU verkiezingen zijn zeer belangrijk, het lijkt alsof vrouwenrechten en gender equality verdwenen zijn van de politieke agenda. Gender budgetting is een goed instrument om dit te herijken. Gender Equality moet een strategie zijn niet alleen een actieplan. Om een goede balans te bereiken zijn quota nodig.

 

Social Platform sessie

Age. Joke de Ruiter van de NVR lidorganisatie Oudere Vrouwen Netwerk (OVN NL) maakte melding van het feit dat 80% van de zorg wordt verleend door vrouwen tussen 50-65 jaar. Formele (betaalde) zorg kan en moet niet worden vervangen door (onbetaalde) informele zorg. Tijd besteed aan zorg heeft ook gevolgen voor de gender pay gap en de pensioenen van vrouwen.

Zorg verschuift van een medisch issue naar een sociaal recht issue.

Verdeling van zorg en betaald werk is een moeilijk punt voor één-ouder gezinnen.

Wat is de (economische) waarde van zorg, de betaling van formele zorg is vaak ondermaats.

Huishoudelijk werk gebeurt ook te vaak onder slechte arbeidsomstandigheden.

Er is een zorgsysteem nodig dat grensoverschrijdend is.

Zorgverleners moeten beter opgeleid worden.

 

MenEngage sessie

Er werd een video gepresenteerd om te laten zien dat het belangrijk is dat mannen en jongens zich bewust worden van het belang van Gender Equality en van zich laten horen.

 


Uitgebreid zoeken