#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad
#caption
Bijeenkomst Nederlandse Vrouwen Raad


Oproep aan jongeren voor deelname aan conferentie Gender Equality and YOU

Jongeren uit de EU lidstaten, de EFTA en West Balkan landen worden opgeroepen deel te nemen aan de Conferentie ‘Gender Equality and YOU’ die op 11 en 12 oktober 2018 in Wenen wordt gehouden. De conferentie wordt georganiseerd door het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad van Europa samen met de Oostenrijkse Nationale Jeugdraad en de European Youth Forum.


De bedoeling van de conferentie is om een positieve, open en toekomstgerichte dialoog op gang te brengen over gender gelijkheid. Gediscussieerd zal worden over zaken als:
► Wat is jouw toekomstvisie op gender gelijkheid in jouw land en in de EU?
► Op welke beleidsgebieden zie jij een noodzaak om gender gelijkheid te versterken? Wat moet de rol van de EU daarbij zijn?
► Hoe verschillend zijn de percepties en ervaringen van personen van verschillende generaties en lidstaten?

Tijdens de conferentie zullen jongeren en hun vertegenwoordigers in direct contact kunnen treden en kunnen discussiëren met ministers en andere ‘high-level’ politieke vertegenwoordigers, met experts van non-gouvernementele organisaties, overheden en van internationale en EU instellingen.

Voor twee jongeren (16 - 30 jaar) uit elke EU lidstaat worden reis- en verblijfkosten betaald door het Oostenrijkse Voorzitterschap en de Europese Commissie. Als je daarvoor in aanmerking wilt komen, kun je een aanraag indienen via de database van de European Youth Forum (YFJ). De aanvraag moet uiterlijk 12 augustus aanstaande ingediend zijn.
 

Voor meer informatie: Gender.Equality@bka.gv.at.

Zie de oproep >>


Uitgebreid zoeken