#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Record aantal aanvragen voor gemiste bevallingsuitkeringen door vrouwelijke ZZP-ers

Volgens een melding van het UWV hebben zo’n 16.500 vrouwen voor maar liefst 18.000 geboren kinderen een aanvraag ingediend voor compensatie van gemiste bevallingsuitkering. Het aantal aanvragen is een ongeëvenaard record: nooit eerder werd een zo hoog percentage gehaald bij een door juridische procedures afgedwongen compensatie- of reparatieregeling.


In een individuele klachtprocedure oordeelde CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) in 2014 dat Nederland compensatie moest geven aan zelfstandig werkende vrouwen die tussen 2004 en 2008 waren bevallen, maar geen zwangerschapsuitkering kregen. In 2004 was de uitkering afgeschaft en in 2008 opnieuw ingevoerd.
Aanvankelijk wilde de Nederlandse regering deze dringende aanbeveling naast zich neerleggen. Klaagsters spanden opnieuw procedures aan, met succes. Na een positieve uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in 2017 kon de regering er niet omheen: een compensatieregeling voor gedupeerde zelfstandigen werd in het vooruitzicht gesteld.


Tussen mei en oktober 2018 konden belanghebbenden waarvan de bevalling plaats vond tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 een aanvraag indienen – het geld krijgen ze pas in 2019. Daar heeft dus een record aantal vrouwen op gereageerd. De regering schatte het aantal gedupeerden op 17.000 à 20.000.


Helaas weigert de regering tot nu toe betrokken belangenorganisaties voor hun kosten in de procedures te compenseren. Gelukkig maakt een aantal van de betreffende vrouwen wel geld over naar het Bureau Clara Wichmann,  dat een groot deel van de kosten betaalde, of de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann,  die (onbetaald) veel expertise leverde.

Zelfstandigen en meewerkende vrouwen die tussen 1 augustus 2004 en 7 mei 2005 zijn bevallen komen niet in aanmerking voor de compensatieregeling. Zij vielen destijds onder het overgangsrecht en kwamen dus wel in aanmerking voor een zwangerschapsuitkering van de WAZO. Dat wisten veel vrouwen niet. Na wat vijven en zessen heeft het UWV erkend dat deze vrouwen alsnog een WAZO-uitkering kunnen aanvragen. Naar verluidt gebeurt dat ook.

Bron: Nieuwsbrief Netwerk VN-Vrouwenverdrag

 

Zie eerdere berichtgeving op de NVR website
- over de uitspraak >>
over de mogelijkheid van aanvraag >>

 

 


Uitgebreid zoeken