#caption
#caption


Willemien Koning-Hoeve genomineerd voor Women of Europe Awards 2018

Voorzitter LTO Vrouw&Bedrijf en VN Vrouwenvertegenwoordiger 2018 Willemien Koning is voor haar inzet voor de belangenbehartiging en versterking van agrarische vrouwen in Nederland, Europa en wereldwijd genomineerd voor de ‘Women of Europe Awards 2018’. Zij is de enige Nederlandse genomineerde.
De Nederlandse Vrouwen Raad, die jaarlijks de Vrouwenvertegenwoordiger werft, selecteert en begeleidt, heeft Willemien voorgedragen.


De Women of Europe Awards zijn ingesteld door de European Movement International en de European Women’s Lobby en telt vier categoriën. Willemien Koning is genomineerd in de categorie ’Woman in action’. De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 28 november in Brussel. Andere genomineerden voor de Women of Europes Awards zijn o.a. Marianne Thyssen, Eurocommissaris voor Werk en Sociale zaken en Margot Walltsröm, Minister van Buitenlandse Zaken van Zweden.

 

Willemien Koning-Hoeve heeft een melkveebedrijf in Oudkarspel (NH) en is naast voorzitter van LTO Vrouw &Bedrijf ook Statenlid voor het CDA in Noord-Holland en bestuurslid van de Europese koepel Copa Women’s Committee, een organisatie waarvan ze de afgelopen vier jaar voorzitter is geweest. Ze is lid van de adviesraad van Agriterra en heeft training in Vrouwelijk leiderschap gegeven aan Vrouwen in Ethiopië.

 

Dit jaar is Willemien Vrouwenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties namens het Koninkrijk der Nederlanden, geselecteerd door de Nederlandse Vrouwen Raad en benoemd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze heeft in oktober voor de General Assembly van de VN een speech gehouden over gendergelijkheid en het empoweren van vrouwen op het platteland.

Willemien is genomineerd voor de Women in Europe Awards 2018 vanwege de activiteiten die ze onderneemt voor het versterken en ondersteunen van vrouwen op het platteland met focus op agrarische vrouwen en voor het feit dat ze mensen bewust maakt van de noodzaak om vrouwen op het platteland te empoweren. ‘’Deze vrouwen spelen een belangrijke rol in de voedselvoorziening en het beheer van het landschap. Er zijn sterke vrouwen in deze sector en anderen hebben een duwtje in de rug nodig. We werken aan het bereiken van gendergelijkheid, het gelijkwaardig deelnemen aan besluitvormende organen. Ook het realiseren van goede voorzieningen op het platteland waaronder digitale voorzieningen zoals snel internet en het behouden van medische voorzieningen op het platteland is speerpunt. Daarnaast is het verkrijgen van eerlijke kostendekkende prijs voor agrarische producten zeer belangrijk voor goede leefomstandigheden voor vrouwen op het platteland, anders kunnen zij hun belangrijke taak niet blijven uitoefenen,’’ zegt Willemien die zeer vereerd is met haar nominatie. 

Om haar doel te bereiken heeft Willemien Koning ook lobby gevoerd richting Eurocommissaris Phil Hogan en samengewerkt met Europarlementariërs bij het opstellen van rapporten die zijn aangenomen in het Europees Parlement, zoals ‘Report on Women and their roles in rural areas’ van Marijana Petir.

 

Vanuit haar voorzittersrol bij LTO Vrouw&Bedrijf is Willemien in Nederland actief bij het oprichten van projecten gericht op het versterken van de sociaal-economische positie van agrarische vrouwen, het versterken van hun ondernemersvaardigheden en toetreding tot besluitvormende posities.

De jury van de Women in Europe Awards 2018 heeft aangegeven dat zij Willemien Koning hebben genomineerd omdat zij onder de indruk waren van de manier waarop zij constant blijft strijden voor de belangrijke zaak, het empoweren van  vrouwen op het platteland, met ongebruikelijke energie en toewijding.

 

Meer informatie over de Women in Europe Awards: https://europeanmovement.eu/event/emi-women-of-europe-awards-2018-ceremony


Uitgebreid zoeken