#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst
#caption
Alliantie Werk.en.de Toekomst


Genderstereotypering

In de alliantie Werk.en.de Toekomst zet de NVR zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren.

Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en de NVR. De alliantie wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

 Alliantie Werk.en.de.Toekomst
Lees meer over het waarom en de doelstellingen van de alliantie Werk.en.de.Toekomst. Meer informatie...
Expertmeeting: De winst van digitale inclusie
Hoe bevorderen we digitale inclusie en benutten we de volledige capaciteit en het talent van meisjes en vrouwen? Organisatie: Nederlandse Vrouwen Raad en VHTO. Meer informatie...
Training ‘Oog voor Gender’ voor raadsleden & fractie-ondersteuners
Hoe gender-inclusief is jouw gemeente? Online training. Deelname is kosteloos. Meer informatie...
Feminisme gaat hand in hand met mannenemancipatie
Op welke manieren versterkt mannenemancipatie en samenwerken met mannen de missie, visie en doelen van vrouwenorganisaties? Tijdens een expertmeeting van de Nederlandse Vrouwen Raad en Emancipator gaven vijf expert hier antwoord op Meer informatie...
Literatuurstudie en factsheet over genderstereotypen
Genderstereotypen zijn de belangrijkste oorzaak van genderongelijkheid. Daarom heeft Atria in het kader van de alliantie Werk.en.de Toekomst waar ook de NVR deel van uitmaakt, een studie gedaan naar bestaande kennis over genderstereotypen. Meer informatie...
Monitor Brede Welvaart: Scheve werk-zorgverdeling en daling vrouwen in parlement
De Alliantie Samen werkt het! vindt dat SDG 5 (gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes) beter verankerd moet worden in het beleid van de overheid. De net verschenen Monitor Brede Welvaart en de Sustainable Development Goals 2020 van het CBS laat zien dat Nederland op deze doelstelling achter loopt. Meer informatie...
Symposium MenCare Nederland: Mannen geven om zorg
Het is tijd voor een herwaardering van zorg in de samenleving, en het is tijd om mannen daarbij te betrekken. Tijdens een online symposium op 19 juni maakt MenCare Nederland zichtbaar hoeveel er al wordt gedaan, wat er nodig is en hoe dat samenhangt. Meld je aan. Meer informatie...
Hoe combineer jij werk, zorg en onderwijs in coronatijd?
Vanuit het programma #WerkendeToekomst doen Atria, VHTO, Emancipator NL en de NVR onderzoek naar de verdeling van werk en zorg tussen partners in gezinnen voor, tijdens en na corona. Is er bij jullie in de rolverdeling iets veranderd? Doe Mee! Meer informatie...
Start werkgroep Mannenemancipatie
Op donderdag 4 juni start de werkgroep Mannenemancipatie. Met deze werkgroep organiseren we samen met onze partner Emancipator dit jaar een expertmeeting Mannenemancipatie. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken