#caption
#caption


Reactie NVR op wetsvoorstel Verevening Pensioen bij Scheiding

De NVR is verheugd dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, naar aanleiding van de uitkomsten van de tweede evaluatie van de wet Verevening Pensioen bij Scheiding, met een wetsvoorstel zal komen waarin conversie het uitgangspunt wordt voor de verevening van het pensioen bij echtscheiding.

Dat stelt de NVR in een brief die op 12 maart 2018 gestuurd is aan de minister, de staatssecretaris van SZW en de leden van de Vaste Commissie SZW in de Tweede Kamer. De NVR heeft de minister al eerder gewezen op het belang van conversie voor haar achterban.

In de brief geeft de NVR echter aan het te betreuren dat samenwonenden niet bij de wet VPS worden ondergebracht en doet een klemmend beroep op de minister om dat alsnog wel te doen.

De NVR vraagt de minister tevens om de NVR  actief bij verdere wetgeving te betrekken omdat wij namens onze achterban van ruim een miljoen vrouwen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de toekomstige regeling van de verevening van het pensioen die recht doet aan vrouwen (in een kwetsbare positie).

Omdat de totstandkoming van de nieuwe wetgeving ca. 2 jaar duurt vraagt de NVR de minister in de tussentijd duidelijker te informeren dat ook onder de huidige wetgeving conversie al mogelijk is en veel voordelen heeft voor de pensioengerechtigde ex-partner.

Lees de volledige tekst van de brief >>


Uitgebreid zoeken

                 
       WMNL       
              
              
 GWI                   
  
 GWI 
        
     
     
 WMNL