#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Reactie op beleidsnota Geweld hoort nergens thuis

Een gelegenheidsconsortium van organisaties waaronder de Nederlandse Vrouwen Raad heeft op 11 juni 2018 aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer een reactie gestuurd op de beleidsnota Geweld hoort nergens thuis: Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling van minister De Jonge en minister Dekker. De reactie is bedoeld als inbreng voor het Algemeen Overleg Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling van 21 juni 2018.

Het consortium is zeer verheugd dat in de nota de omvang en ernst van huiselijk geweld wordt erkend en hieraan de noodzaak voor extra middelen wordt gekoppeld. Het signaleert een aantal belangrijke actiepunten die zullen bijdragen aan een effectieve aanpak van huiselijk geweld.
In zijn brief van 30 maart 2018 gaf minister De Jonge aan de kennis van verschillende relevante partijen mee te wegen bij de concrete vormgeving van dit programma, in een breed partneroverleg. In dit kader biedt het consortium – op basis van de gecombineerde expertise van de verschillende organisaties- aanvullende suggesties aan ter verdere versterking van het programma.
 

Het gelegenheidsconsortium bestaat uit de volgende organisaties: Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Blijf Groep, Emancipator, Federatie Opvang, Nederlandse Vrouwen Raad, Stichting TIYE International, Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, WO=MEN.

Zie de volledige tekst van de reactie >>


Uitgebreid zoeken