#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Aanbevelingen wat overheid kan doen voor financieel kwetsbare vrouwen

Wat kunnen we doen voor financieel kwetsbare vrouwen? De NVR heeft  aanbevelingen die hier antwoord op geven aangeboden aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer. De aanbevelingen zijn  voortgekomen uit het politiek café dat de NVR op 7 maart 2018 organiseerde.

In de aanbevelingen pleit de NVR voor meer aandacht van de overheid voor de groep mantelzorgers en de onbalans die onbetaalde mantelzorg veroorzaakt en leidt tot financiële kwetsbaarheid, en voor meer aandacht van de overheid voor en onderzoek naar de belemmerende factoren bij schuldhulpverlening. Tevens pleit de NVR voor een inclusief actieplan voor onderwijs aan laaggeletterden.

Zie de volledige tekst van de brief en aanbevelingen aan de fractievoorzitters >>

Het politiek café werd georganiseerd in het kader van het strategisch partnerschap Samen Werkt Het!
Zie het verslag van de bijeenkomst >>


Uitgebreid zoeken