#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Voorzittersoverleg


Voorzittersoverleg 2020
De positie van de vrouw in de gezondheidszorg was het centrale thema van het overleg dat op 27 oktober 2020 plaatsvond met de voorzitters van de NVR-lidorganisaties. Voorzitters reageerden op de mogelijke keuzes voor een NVR actieplan 2021. Meer informatie...
Voorzittersoverleg - 2 april 2019
Het voorzittersoverleg stond in het teken van ‘halen en brengen’: de plannen en wensen van de verschillende lidorganisaties bij elkaar onder de aandacht brengen, waardoor we elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Meer informatie...
Adviescommissie en bestuur NVR bijeen over toekomstig beleid
Op 11 juli 2018 hadden NVR voorzitter Nenita La Rose en vicevoorzitter Marijke Jongbloed een zeer vruchtbare gedachtewisseling met de leden van de NVR adviescommissie over het huidige en toekomstige beleid. Meer informatie...
Verslag Voorzittersoverleg 9 oktober 2018
Tijdens het overleg in april hadden voorzitters aangegeven meer te willen weten/leren over ‘lobbyen’. Daarom stond dit thema centraal tijdens de werkbijeenkomst van het NVR bestuur en de voorzitters van de lidorganisaties op 9 oktober 2018. Meer informatie...
Verslag Voorzittersoverleg april 2018
Op 17 april 2018 kwamen de voorzitters van de lidorganisaties en het bestuur van de NVR in Dudok Den Haag bij elkaar voor het voorzittersoverleg. Meer informatie...
Verslag voorzittersoverleg 2017
Op 24 maart 2017 ontving het NVR bestuur de voorzitters van de lidorganisaties voor het jaarlijkse voorzittersoverleg. Het thema van de middag was de nieuwe subsidieaanvraag en NVR 3.0. Meer informatie...
Verslag Voorzittersoverleg 2016
Op 22 april 2016 ontving het NVR bestuur de voorzitters van de lidorganisaties voor het jaarlijks overleg. Dit overleg staat in het teken van informatie-uitwisseling. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken