#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg
#caption
Goede raad van lidorganisatie ZijActief Limburg


Voorzittersoverleg


Verslag Voorzittersoverleg 9 oktober 2018
Tijdens het overleg in april hadden voorzitters aangegeven meer te willen weten/leren over ‘lobbyen’. Daarom stond dit thema centraal tijdens de werkbijeenkomst van het NVR bestuur en de voorzitters van de lidorganisaties op 9 oktober 2018. Meer informatie...
Verslag Voorzittersoverleg april 2018
Op 17 april 2018 kwamen de voorzitters van de lidorganisaties en het bestuur van de NVR in Dudok Den Haag bij elkaar voor het voorzittersoverleg. Meer informatie...
Verslag voorzittersoverleg 2017
Op 24 maart 2017 ontving het NVR bestuur de voorzitters van de lidorganisaties voor het jaarlijkse voorzittersoverleg. Het thema van de middag was de nieuwe subsidieaanvraag en NVR 3.0. Meer informatie...
Verslag Voorzittersoverleg 2016
Op 22 april 2016 ontving het NVR bestuur de voorzitters van de lidorganisaties voor het jaarlijks overleg. Dit overleg staat in het teken van informatie-uitwisseling. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken