#caption
#caption


Vluchtelingen en veiligheid

De werkgroep Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid (VVV) - bestaande uit 4 lidorganisaties van de NVR - timmert al een tijd hard aan de weg om aandacht te vragen voor de onveilige situatie van vluchtelingen vrouwen en deze te verminderen.  Om deze te verminderen kunnen vrouwenorganisaties – als sociaal netwerk in de regio – een belangrijke bijdrage leveren.

Wilt u – als vrouwenorganisatie - bijdragen aan een veiligere situatie van vrouwen in opvang- en asielszoekerscentra? De toolkit geeft concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan.
Download de toolkit en maak het verschil in uw gemeente of regio >>


Waarom aandacht voor vluchtelingen vrouwen?

In de loop van 2015 en 2016 verschenen persberichten en rapporten over vrouwen en meisjes die  tijdens hun vlucht in de grenslanden van de Europese Unie blootgesteld werden aan uitbuiting, seksueel geweld en gebrek aan veiligheid. Naar aanleiding van deze verontrustende berichten besloten drie Nederlandse vrouwenorganisaties, aangesloten bij de Associated Country Women of the World (ACWW), een urgentieresolutie in te dienen tijdens de 28e ACWW-wereldconferentie in Warwick in 2016. Deze werd wereldwijd en unaniem aangenomen. Met deze resolutie zijn 4 lidorganisaties van de NVR aan de slag gegaan, als werkgroep Vrouwen, Vluchtelingen, Veiligheid (VVV).  Welke organisaties? Koninklijk NVVH-Vrouwennetwerk, Vrouwen van nu, Passage, Zonta Nederland. Anneke van Doorne-Huiskes en Tonny Filedt Kok-Weimar van de NVR maken tevens deel uit van de werkgroep.

 

Wat heeft de werkgroep tot nu toe gedaan? 
 

Symposium
Op 5 maart 2018 is een symposium georganiseerd in Utrecht. Om gehoor te geven aan de oproep van de urgentieresolutie van de ACWW en om een scherper inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de veiligheid van vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang gewaarborgd en vergroot kan worden.


Meer info over dit symposium >>
Meer informatie tevens te vinden op Facebook >> 
 

Manifest
Op basis van de inzichten en knelpunten die betrokkenen en deskundigen tijdens het symposium inbrachten werd het Manifest Vrouwen Vluchtelingen Veiligheid geschreven. Het Manifest, dat in maart 2018 werd aangeboden, omvat 7 aanbevelingen op de diverse terreinen waar de vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang mee te maken krijgen in Nederland. Zo wordt ingegaan op de fysieke en mentale veiligheid in de opvanginstellingen, de sensitiviteit van de begeleiding in de keten van asielaanvraag tot huisvesting, juridische borging van de zelfstandigheid van vrouwelijke vluchtelingen en de monitoring van de beleving en wensen van vrouwen en meisjes in de vluchtelingenopvang op het gebied van hun veiligheid.
 

Vrouwenorganisaties kunnen het verschil maken
Een van de aanbevelingen is om vrouwenorganisaties op lokaal niveau te betrekken bij beleids- en productontwikkeling  betreffende de opvang van vrouwelijke vluchtelingen.
In gemeenten heeft u als vrouwenorganisaties een belangrijke maatschappelijke rol, namelijk als een sociaal netwerk. Het is zeer wenselijk dat vrouwenorganisaties actief te betrekken bij de ontwikkeling van beleid en van producten gericht op de veiligheid van vrouwen en meisjes in opvang- en asielzoekerscentra en daarna bij hun maatschappelijke integraties.

Download hier het Manifest met de 7 aanbevelingen >>
 


Het belang van een zelfstandig verblijfsrecht voor vrouwelijke gezinsmigranten en vluchtelingenvrouwen
Op 28 oktober 2019 organiseerde het Netwerk VN-Vrouwenverdrag samen met de NVR en diverse anderen organisaties de bijeenkomst ‘Vrouwen, Verblijfsrecht en Internationale Verdragen.’ Met onder meer de uitkomst van het onderzoek naar aanknopingspunten in internationale wetgeving/verdragen die het belang zijn. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken

           
    PEP    
 Fenik       
     
 GWL          
  
  
     
  
  
  
  
     
     
 Fenik       
  
     
  
  
  
     
  
     
 PEP    
       GWL