#caption
#caption


Vredeswerk in conflictgebieden bemoeilijkt door financiele antiterreur maatregelen

Onlangs is het rapport Protecting us by tying our hands verschenen over de gevolgen die het tegengaan van geldstromen naar terroristische organisaties heeft op het vredeswerk van vrouwenorganisaties in conflictgebieden. Het rapport is uitgebracht door Wo=Men en Human Security College en het resultaat van een onderzoek onder 20 organisaties naar de gevolgen van contra-terrorisme maatregelen voor hun werk.

Aanleiding voor het onderzoek was het opheffen van  Women’s Peacemakers Programme. Deze organisatie besloot tot opheffing toen het steeds moeilijker bleek om haar werk te doen c.q. zusterorganisaties financieel te steunen.

Van de onderzochte organisaties bleek 70% problemen te ondervinden. Met name een aantal banken veroorzaakt problemen bij overmakingen. Een overmaking van € 25 naar Soedan zorgt bij de RABO Bank al voor grote problemen, telefoontjes en formulieren.

Volgens Resolutie 2242, een van de vervolgresoluties op Resolutie 1325, zou het werk van vrouwenvredesorganisaties op dit terrein niet mogen worden gehinderd. Het is daarom van grote waarde, dat het rapport Protecting us by tying our hands verschenen is. En het is belangrijk dat dit rapport op grote schaal verspreid wordt en z’n werk gaat doen!

Wo=Men en Human Security Collective doen in hun rapport verschillende aanbevelingen. Zo raden zij overheidsinstanties als de Nederlandse bank, banken en donoren aan om NGO’s te consulteren. Het is cruciaal dat banken de werkwijze van deze organisaties begrijpen. De ministeries van Justitie en Veiligheid en van Financiën moeten bij financiële instanties en de Nederlandse Staat aansturen op het volgen van het internationaal humanitair recht.

Bericht van Ted L.E. von Meijenfeldt, voorzitter Platform Vrouwen & Duurzame Vrede en lid van de NVR Adviescommissie Beleidsbeïnvloeding en Belangenbehartiging.

Meer info: https://wo-men.nl/nieuwsbericht/ngo-s-in-de-knel-door-financiele-anti-terreurmaatregelen
 

 

 


Uitgebreid zoeken