#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Factsheet Vrouwen in de Politiek

December 2017. Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, heeft in een factsheet de recentste cijfers op een rij gezet over het aantal vrouwen in onder andere de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraden en waterschapsbesturen.

Een eeuw geleden kregen vrouwen in Nederland het passief kiesrecht (het recht om gekozen te worden). Nog steeds is er een wereld te winnen met de evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. In de laatste decennia is het aantal vrouwen in de politiek toegenomen, maar de laatste 5 jaar lijkt er sprake te zijn van stagnatie of zelfs achteruitgang. Vooral in waterschapsbesturen en gemeenteraden is de vertegenwoordiging van vrouwen nog steeds beperkt.


In maart 2018 vinden gemeenteraadsverkiezingen plaats en in 2019 de verkiezingen voor het Europees Parlement, de Provinciale Staten en Waterschappen. Het is van belang de neergaande trend een halt toe te roepen, beter nog, om te buigen naar een toename van de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek.

Zie de factsheet >>

 


Uitgebreid zoeken