#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Zoveelste femicide leidt in Turkije tot publiek protest

Medio augustus werd in een café in Turkije een moeder voor de ogen van haar dochter door haar ex-man doodgestoken. Dit zoveelste geval van ‘femicide’ schokt de wereld en is in Turkije aanleiding voor een omvangrijk publiek protest. Vrouwenorganisaties zijn een social media campagne gestart waarin het belang wordt onderstreept van de Istanbul Conventie. Dit verdrag van de Raad van Europa is gericht op het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en van huiselijk geweld.


In Turkije is huiselijk geweld de oorzaak van honderden doden per jaar. Vrouwenorganisaties vragen de Turkse regering de afspraken na te leven die in de Istanbul Conventie  gemaakt zijn. Ook in andere Europese landen neemt het aantal femicides toe. 

Femicide is een misdrijf waarbij een vrouw gedood wordt omdat ze vrouw is. Nu valt dergelijk dodelijk geweld onder moord of doodslag en wordt de aard er van vaak verhuld met termen als ‘familiedrama’ of ‘in de relationele sfeer’. Femicide, afgeleid van homicide, is het gevolg van maatschappelijke machtsstructuren waarbij vrouwen door mannen als bezit worden gezien. 
 


Uitgebreid zoeken