#caption
#caption


Kamerfractie D66 pleit voor vrouwenquotum

De Tweede Kamerfractie van D66 zal vanaf nu pleiten voor invoering van een tijdelijk afdwingbaar quotum voor het percentage vrouwen in topfuncties, zowel voor het bedrijfsleven als voor de publieke sector. Dat is nodig voor gelijke kansen op de arbeidsmarkt. De huidige regels zijn niet afdoende. 


“Ik vind het belangrijk dat meisjes die op school zitten en jonge vrouwen die nu studeren, weten dat ze alles kunnen bereiken,"zegt kamerlid Vera Bergkamp, "maar ik wil ook dat ze erin kunnen geloven en het terugzien. Vrouwen en mannen moeten gelijke kansen krijgen.”

 

De huidige streefcijferwet schrijft voor dat de top van beursgenoteerde bedrijven voor 30% uit vrouwen bestaat. Sancties op niet-nakoming zijn er echter niet. Op dit moment is slechts 1 op de 12 bestuurders van topbedrijven een vrouw.
D66 houdt 30% als quotum aan en vindt dat bedrijven twee benoemingstermijnen - in totaal acht jaar - de tijd moeten krijgen om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan het quotum. Daarna worden nieuwe benoemingen van mannelijke bestuurders nietig verklaard, totdat het quotum wel wordt gehaald. Omdat de overheid een voorbeeldfunctie heeft, wil D66 dat de top van de publieke sector voor 40% uit vrouwen bestaat.


Bergkamp: “Ik zal de dag vieren dat dit instrument niet meer nodig is. Ik ben tot nu toe dan ook tegen quota geweest, maar ik zie gewoonweg veel te weinig vooruitgang. We hebben van alles geprobeerd via de weg der vrijwilligheid. Maar dat is niet genoeg gebleken. Meer vrouwen zijn nodig om de werkcultuur te veranderen. We hebben een hamer nodig om de apenrots plat te slaan. Een tijdelijk vrouwenquotum is die hamer.”

De Nederlandse Vrouwen Raad pleit al enige jaren voor een vrouwenquotum omdat de zelfreguleringspraktijk te weinig oplevert en het te lang duurt voor dat het gewenste resultaat wordt bereikt. Zie hiervoor het recente advies van de NVR i.s.m. Universiteit Utrecht over diversiteit aan de top aan de SER, en eerdere brieven aan de verantwoordelijke ministers waarin de NVR de noodklok luidt over het aantal vrouwen in besluitvormende functies.

 


Uitgebreid zoeken