#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


SER-advies een eerste noodzakelijke stap voor meer diversiteit in de top

De SER pleit voor een integrale aanpak met steviger maatregelen, met onder meer een ‘ingroeiquotum’ van 30% voor de raad van commissarissen om meer diversiteit in de top te realiseren. “We zien een belangrijke positieve beweging in Nederland.  Werknemers, werkgevers en steeds meer politici realiseren zich dat het niet vanzelf goed gaat komen met het aantal vrouwen en migranten in de top,” aldus Nenita La Rose, voorzitter van de NVR.  Aan geschikt talent ontbreekt het niet. Een afdwingbare wettelijke sanctie, is een noodzakelijke stap om meer diversiteit in de top te realiseren, vindt de NVR.  Tegelijkertijd zijn de maatregelen die de SER voorstelt nog te beperkt om het echte verschil te gaan maken.

De NVR pleit al langere tijd voor een quota. Recent nog gaf de NVR een uitgebreid advies samen met de  Universiteit van Utrecht aan de SER. Lees meer hierover >>   

 

Met het voorstel van een afdwingbare wettelijke sanctie doorbreekt de SER de tot nu toe gevolgde koers van vrijwilligheid. Dat is een noodzakelijke stap, vindt de NVR. De SER sluit hiermee aan bij de internationale praktijk. Nederland volgt daarmee buurland Duitsland dat deze sanctie al invoerde. De voorgestelde sanctie van nietigheid van een benoeming die niet bijdraagt aan de verdeling van de zetels van tenminste 30 procent mannen en vrouwen (‘lege stoel’) is effectief gebleken. Geen beursgenoteerde onderneming zal het risico willen lopen dat een vacature lang openblijft omdat men geen geschikte vrouwelijke commissaris kan vinden. De NVR en andere partijen hebben al vaker geconstateerd dat er ruim voldoende geschikte vrouwen voor deze posities zijn. 


Ook opvallend is dat de ‘lege stoel’-sanctie alleen geldt voor het niveau van de raad van commissarissen, en niet voor de raden van bestuur. Dat betekent dat het nu vooral bij de aandeelhouders terecht komt om ervoor te zorgen dat er wordt voldaan aan het ‘ingroeiquotum’. De SER spreekt de verwachting uit dat hierdoor ook de m/v verdeling in de raden van bestuur zal worden beïnvloed. De vraag is of deze verwachting gerechtvaardigd is. De SER zet verder in op transparantie en rapportages. 


De circa 100 beursgenoteerde bedrijven hebben vanwege hun internationale reputatie en bekendheid geen enkele moeite om vrouwelijke commissarissen te vinden. In de praktijk halen ze deze vaker uit het buitenland dan uit Nederland. De lege stoel-sanctie is dus eenvoudig te voorkomen. Op deze manier leidt het weer snel tot symboolpolitiek. De ‘uitstraling’ naar niet-beursgenoteerde bedrijven zal beperkt zijn. Het is jammer dat de SER aan zijn uitstekende analyses en conclusies in het advies geen stevigere maatregelen voor een bredere groep bedrijven voorstelt.

 

Het SER-advies Diversiteit in de top, tijd voor versnelling in een notendop:

  1. Voor beursgenoteerde bedrijven komt er een ‘ingroeiquotum’ van 30% voor de raad van commissarissen. Heb je als bedrijf te weinig vrouwen in de raad van commissarissen dan ben je verplicht om bij volgende benoemingen steeds vrouwen te benoemen, totdat je aan het 30% criterium voldoet. Maar benoem je toch weer een man, dan is de benoeming niet rechtsgeldig en blijft de vacature gewoon open. Deze sanctie, genoemd ‘de lege stoel’ is effectief gebleken in het buitenland. 
  2. De 5000 grootste bedrijven worden verplicht om zelf op maat gemaakte en ambitieuze streefcijfers voor een evenredige m/v verdeling in zowel de raad van commissarissen als de raad van bestuur te maken. Aan het opstellen en behalen van streefcijfers is geen sanctie verbonden, zoals voor de beursgenoteerde bedrijven. Maar het is ook niet vrijwillig, volgens de SER. Strenge rapportageverplichtingen moeten druk zetten op het voldoen aan deze verplichting.

Lees het volledige advies: Diversiteit in de top, tijd voor versnelling.

 

Meer informatie over het standpunt van de NVR rondom diversiteit in de top? Neem contact op met: Mirella Visser, strategisch adviseur NVR, 06 20127511 

 


Uitgebreid zoeken