#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Wet Digitale Overheid: laat achterstand van vrouwen niet verder toenemen

Welke gevolgen heeft digitalisering voor onze maatschappij en welke kwetsbare groepen  kunnen ontstaan?  Welke gendereffecten heeft digitalisering door de overheid bijvoorbeeld in de communicatie en hoe zorgen we dat negatieve gevolgen worden weggenomen?  Op vrijdag 13 september 2019 vond een expertmeeting Wet Digitale Overheid plaats, op initiatief van Mirella Visser en Tweede Kamerlid Nevin Őzütok. Ook onze NVR-voorzitter Nenita La Rose was hier bij aanwezig.  

 

Doel van deze expertmeeting was om van gedachten te wisselen over de gendereffecten van het Wetsvoorstel Digitale Overheid. Vanuit de NVR waren teven Maita van der Mark en  Anneke van Doorne-Huiskes aanwezig.

 

Vanuit de verschillende disciplines aan tafel ontstond een levendige discussie over deze onderwerpen. Het wetsvoorstel werd hierbij getoetst op gendersensitiviteit en gendergelijkheid om te weten te komen wat voor effect deze wet in de praktijk zou kunnen hebben.

 

Nenita La Rose wees erop dat de NVR van mening is dat zonder specifiek beleid op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt de huidige verschillen tussen mannen en vrouwen op het gebied van digitalisering, eerder zullen toe- dan afnemen. Daarom hebben wij al eerder aan de minister voorgesteld om een interdisciplinaire Taskforce “Vrouwen en robotisering” in te stellen die kan adviseren over specifieke maatregelen die genomen moeten worden om de huidige achterstand van vrouwen niet verder te laten toenemen. En om met een “Masterplan Vrouwen en Robotisering” het tekort aan opgeleiden in de ICT en techniek terug te dringen. Dit zal de Nederlandse economie en arbeidsmarkt ten goede komen. Wij wachten nog op antwoord.


Lees ook opiniestuk wat eerder in de Volkskrant is verschenen >> 


Ook in deze expertmeeting werd benadrukt dat we niet om de digitalisering heen kunnen.  Dat betekent voor onze samenleving en in het bijzonder voor ons vrouwen dat wij meer gebruik moeten gaan maken van de digitale technologie. Daar maken wij ons zorgen over. Het blijkt dat vrouwen nog steeds minder vaardig zijn in de omgang met computers en software. Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in de digitale sector. Een belangrijke conclusie is dan ook dat wij moeten blijven praten over deze niet te stuiten ontwikkelingen en dat daarbij een toegankelijke overheid met wetgeving niet mag ontbreken.

 

 


Uitgebreid zoeken