#caption
#caption


Seminar over verleden, heden en toekomst van vrouwen in de diplomatie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Ierse ambassade in Den Haag organiseren op 15 oktober 2019 een Engelstalig seminar over de rol van vrouwen in de diplomatie, verleden, heden en toekomst.


Op het hoogste niveau van de Buitenlandse Dienst van zowel Ierland als Nederland zijn vrouwen ondervertegenwoordigd, en dat zijn ze ook altijd geweest. Er zijn echter belangrijke uitzonderingen zowel in het verleden als tegenwoordig waarover niet zoveel bekend is.

Doel van het seminar, en een tweede in januari 2020, is om met de ‘herstories’ van vrouwelijke diplomaten die tijdens deze seminars verteld worden huidige en toekomstige generaties van Ierse en Nederlandse diplomaten te inspireren. Ook is het de bedoeling om de discussie te entameren over de belemmeringen voor een grotere participatie van vrouwen in de diplomatieke dienst.

Het seminar omvat:
- Visuele presentaties door Ierse en Nederlandse historici over de positie van vrouwelijke diplomaten sinds 1919 en in het bijzonder over de Ierse Josephine McNeill (1895-1969) en de Nederlandse Maria Witteveen (1904-1991).

- Een paneldiscussie over Changes and Challenges, waarmee vrouwen in de diplomatie te maken hebben.

- Slotopmerkingen door de Secretarissen Generaal van de Ministeries van Buitenlandse Zaken van Nederland en Ierland: Yoka Brandt en Niall Burgess;
- Receptie en gelegenheid om de tentoonstelling “Blazing a Trail: Lives and Legacies of Irish Diaspora Women” opgezet door het EPIC Museum Dublin, te bezichtigen.
 

Het seminar duurt van 15.00 – 18.15 uur en vindt plaats in het Vredespaleis te Den Haag. Voertaal is Engels. Aanmelden tot 4 oktober via: inviteire@dfa.ie

Klik hier voor meer informatie
 


Uitgebreid zoeken