#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Vooruitgang in gendergelijkheid in Nederland sinds 2005

In de Gender Equality Index 2019, die op 11 oktober is gepubliceerd, wordt de vooruitgang tussen 2005 en 2017 onderzocht bij het bereiken van gendergelijkheid in de Europese Unie. Met behulp van een schaal van 1 (volledige ongelijkheid) tot 100 (volledige gelijkheid) worden de verschillen tussen vrouwen en mannen gemeten in de belangrijkste domeinen van het EU-beleidskader (werk, geld, kennis, tijd, macht en gezondheid).

Met 72.1 van de 100 punten komt Nederland op de 6e plaats in de Gender Equality Index 2019. Deze score is 4.7 punten hoger dan de gemiddelde EU score. Tussen 2005 en 2017 is de score van Nederland met 4.3 punten gestegen (- 0.8 punten sinds 2015) ; Nederland gaat nog steeds langzamer vooruit richting gendergelijkheid dan andere EU lidstaten. Sinds 2005 (de eerste Gender Equality Index) is Nederland een plaats op de ranglijst gezakt.


Nederland scoort hoger dan de gemiddelde EU score in alle domeinen behalve in het domein ‘macht’. De hoogste score heeft Nederland in het domein ‘gezondheid’ (90.0 punten). De genderongelijkheid is het meest geprononceerd in het domein ‘macht’ (50.0 punten), hoewel deze score het meest is verbeterd sinds 2005 (+ 9,7 punten). In het domein ‘gezondheid’ is de vooruitgang nagenoeg tot stilstand gekomen (+ 0.3 punten sinds 2005) en in het domein ‘tijd’ is deze zelfs achteruitgegaan (- 2.5 punten sinds 2005).


Tussen 2005 en 2017 zijn de Index scores van Nederland verbeterd. Tijdens de gehele periode waren de scores van Nederland hoger dan de gemiddelde EU scores, maar ze gingen langzamerhand omhoog dan de Index scores. De kloof tussen Nederland en de EU is in de tijd afgenomen. 

 

Het onderzoeksinstituut EIGE geeft elke 2 jaar een Gender Equality Index uit. In de index worden ook geweld tegen vrouwen en intersectionele ongelijkheden gemeten. Dit zijn satellietdomeinen die deel uitmaken van het kader van de gendergelijkheidsindex, maar geen invloed hebben op de algehele score. Uit intersectionele ongelijkheden blijkt hoe geslacht zich verhoudt tot leeftijd, opleiding, gezinssamenstelling, geboorteland en handicap. In de gendergelijkheidsindex worden voor elk domein en subdomein resultaten gegeven voor de EU en haar 28 lidstaten.

Zie het deel van de Index 2019 over Nederland >>


Zie de berichtgeving over de voorlaatste Gender Equality Index (2017) >>


Uitgebreid zoeken