#caption
#caption


Beijing Declaration and Platform for Action

De Verenigde Naties heeft 4 Wereld Vrouwenconferenties georganiseerd: in Mexico City in 1975, in Kopenhagen in 1980, in Nairobi in 1985 en in Beijing in 1995. De uitkomsten van de Beijing Conferentie zijn vastgelegd in de Beijing Declaration and Platform for Action

 

De 4e Wereld Vrouwenconferentie in Beijing betekende een belangrijk keerpunt voor de wereldwijde agenda voor gender gelijkheid. De Beijing Declaration and Platform for Action, unaniem door 189 lidstaten aangenomen, is een agenda voor de empowerment van vrouwen en wordt beschouwd als een belangrijk wereldwijd beleidsdocument op het gebied van gender gelijkheid. Het omvat strategische doelen en acties voor de vooruitgang van vrouwen en het bereiken van gender gelijkheid op 12 kritieke gebieden van zorg:
 

 • Vrouwen en armoede
 • Onderwijs en training van vrouwen
 • Vrouwen en gezondheid
 • Geweld tegen vrouwen
 • Vrouwen en gewapende conflicten
 • Vrouwen en de economie
 • Vrouwen in macht en besluitvorming
 • Institutioneel mechanisme voor de vooruitgang van Vrouwen
 • Mensenrechten van vrouwen
 • Vrouwen en de media
 • Vrouwen en het milieu
 • Meisjes
   

De Beijing conferentie bouwde voort op de politieke afspraken die tijdens de 3 voorgaande wereld vrouwenconferenties werden gemaakt en consolideerde 5 decennia van juridische vooruitgang gericht op het waarborgen van de gelijkheid van vrouwen aan mannen zowel in de wet als in de praktijk.

 

Meer dan 17.000 personen namen deel aan de Beijing conferentie, waaronder 6000 regeringsafgevaardigden bij de onderhandelingen, meer dan 4000 vertegenwoordigers van NGO’s, een groot aantal internationale ambtenaren en ongeveer 4000 vertegenwoordigers van de media.

 

Een parallel NGO Forum in Huairou vlakbij Beijing trok daarnaast nog eens 30.000 deelnemers die door te netwerken en te lobbyen de druk op de onderhandelingen hielden en het oog van de media gericht op de uitkomsten ervan.

De voortgang in de uitvoering van van de Beijing Platform for Action wordt elk jaar op een prioriteitsthema geëvalueerd in de Commission on the Status of Women van de Verenigde Naties. Elke 5 jaar vindt in de CSW een volledige review van de Beijing Platform for Action plaats. Zie www.nederlandsevrouwenraad.nl/csw
 

 

 

 


Uitgebreid zoeken