#caption
#caption


NVR mede-eiser in rechtszaak voor gratis anticonceptie

De Nederlandse Vrouwen Raad heeft zich ingeschreven als mede-eiser in de rechtszaak tegen de Staat voor gratis anticonceptie.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 november jl. vertelde Guusta Huizer van de Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers (NOVA) over het voornemen van Bureau Clara Wichmann om een rechtszaak tegen de Staat aan te spannen waarin van de overheid geëist zal worden om de anticonceptiepil (weer) op te nemen in het basispakket. Guusta maakt deel uit van de werkgroep van Bureau Clara Wichmann die zich hiermee bezig houdt.

Onder het motto ‘Een zaak voor iedereen’ is een oproep gedaan voor zoveel mogelijk mede-eisers in deze zaak. Op de vraag van Guusta aan het NVR bestuur om zich als mede-eiser in te schrijven, werd onmiddellijk en volmondig ‘ja’ geantwoord.


Inmiddels hebben naast verschillende organisaties ook bijna 3000 individuele mensen zich als mede-eiser achter de rechtszaak tegen de Staat geschaard.


Initiatiefnemers Bureau Clara Wichmann en organisatie DeGoedeZaak zijn van mening dat anticonceptie een recht is en kosteloze verstrekking van de middelen een zaak van de overheid. “Het maatschappelijke, economische en individuele gewin van anticonceptie weegt makkelijk op tegen de kosten hiervan op de begroting van de overheid,” zegt Anniek de Ruijter, directeur van Bureau Clara Wichmann.


Eerder dit jaar heeft Bureau Clara Wichmann de Tweede Kamer al een petitie aangeboden voor de terugkeer van anticonceptie in het basispakket, maar die actie leverde niets op.

Meer informatie: www.eenzaakvooriedereen.nl.


Uitgebreid zoeken