#caption
#caption


Ontmoetingsmiddag over zingeving

Het Netwerk Katholieke Vrouwen, lidorganisatie van de NVR, organiseert op vrijdag 14 februari 2020 een ontmoetingsmiddag rond

het thema ‘zingeving en ons leven van alledag’. Welke vragen over zingeving stel je jezelf tussen het opvoeden van je kinderen door of bij het aangaan van relaties privé en in je werk? En met wie heb je het daarover?


De zoektocht en het verlangen naar houvast, inspiratie en de zin van het leven lijken terug van weggeweest. Kijk naar televisieprogramma’s als ‘kijken in de ziel’ met (o.a.) religieuze leiders. Of de interviews van Fokke Obbema in de Volkskrant.


Met bekende vragensteller Hella van der Wijst en pastor Eva Martens worden deze middag zingevingsvragen blootgelegd en verschillende inzichten gedeeld over ons zoeken naar geluk en relevantie; over je weg als ouder/ opvoeder, maar ook als dochter vanuit je eigen achtergrond.


Meld je aan via de website www.unkv.online of e-mail  info@unkv.online. Graag zo snel mogelijk en uiterlijk 1 februari 2020.

Locatie: Titus Brandsma Memorial, Stijn Buijsstraat 11, 6512 CJNijmegen. Prijs 15 euro (incl lunch), 10 euro voor Vriendinnen. Overmaken naar NL42INGB0001977676, tnv Unie NKV, Amersfoort


Programma

12.30 uur Welkom, lunch

13.15 uur Voorzitter NKV, Maria van Schaijik

13.20 uur Hella vD Wijst begeleidt het gesprek

14.20 uur aankondiging programma na de pauze

14.30 uur pauze

15.00 uur Eva Martens begeleidt het gesprek

16.00 uur Afronding thema

16.30 uur Naborrelen


Uitgebreid zoeken