#caption
#caption


Vooral vrouwen de dupe van extreme ongelijkheid

Ruim 2.000 miljardairs zijn rijker dan de 4,6 miljard mensen die 60 procent van de wereldbevolking uitmaken. Dit stelt Oxfam Novib in haar nieuwe rapport over economische ongelijkheid dat op 20 janauri 2020 voorafgaand aan het World Economic Forum in Davos, de jaarlijkse top van politici, wereldleiders en zakelijke elite, is gepubliceerd.

 

Het jaarlijkse Oxfam Novib-rapport, 'Time to Care', over mondiale economische ongelijkheid laat zien hoe het huidige economische stelsel de groeiende ongelijkheid aanwakkert en zo de verschillen tussen arm en rijk doet toenemen. Terwijl het aantal miljardairs wereldwijd de afgelopen 10 jaar is verdubbeld, blijven vooral vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden door de extreme ongelijkheid gevangen in armoede. Zo bezitten de 22 rijkste mannen in de wereld meer rijkdom dan alle vrouwen in Afrika.


Het rapport ‘Time to Care’ vraagt in het bijzonder aandacht voor het feit dat veel vrouwen en meisjes in ontwikkelingslanden in armoede gevangen blijven.

  • 42 procent van de vrouwen wereldwijd hebben geen betaalde baan vanwege zorgtaken, voor mannen is dat maar 6 procent.
  • Vrouwen nemen wereldwijd een geschatte 3/4de deel van het onbetaalde werk op zich en 2/3de van het betaalde zorgwerk – vaak onder relatief slechte werkomstandigheden en tegen lage lonen.
  • Mannen bezitten 50 procent meer vermogen dan vrouwen.
  • Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in politieke en economische posities. Wereldwijd is slechts 18% van de ministers en 24% van de parlementariërs vrouw.
  • De druk op zorg, zowel onbetaald als betaald, zal in het komende decennium toenemen naarmate de wereldbevolking groeit en ouder wordt. Naar schatting 2,3 miljard mensen hebben zorg nodig tegen 2030 - een toename van 200 miljoen sinds 2015.


​Michiel Servaes, algemeen directeur Oxfam Novib: “Vrouwen en meisjes in armoede worden zwaar benadeeld door het huidige economische systeem zo blijkt uit ons nieuwe rapport. Ze besteden het merendeel van hun tijd aan koken, schoonmaken en de zorg voor kinderen en ouderen. Onbetaald zorgwerk is één van de 'verborgen motoren' van onze economieën in dienst van een systeem dat winsten weg laat vloeien naar grote bedrijven en hun aandeelhouders. Deze vrouwen en meisjes hebben geen of weinig tijd om een opleiding te volgen, of om een fatsoenlijk inkomen te verdienen. Zij zitten vast aan de onderkant van de economie.

Het is duidelijk dat het roer om moet om te voorkomen dat ook in 2030 nog honderden miljoenen mensen in extreme armoede leven. Regeringen moeten nu aan de slag om extreme ongelijkheid en armoede aan te pakken. Overheden, waaronder ook de Nederlandse overheid, moeten zich inzetten voor meer menselijke economieën, economieën die voor iedereen werken en niet alleen voor een rijke elite en grote bedrijven."

Vorig jaar riep ook onze VN Vrouwenvertegenwoordiger 2019 Clarice Gargard op om het systeem te veranderen. "Al te lang leven vrouwen in een oneerlijke wereld. Verandering is onvermijdelijk."


Op dit moment vraagt de Alliantie ‘Samen werkt het’ via de campagne 'de grootste onderneming van Nederland' aandacht voor het feit dat er ook in Nederland sprake is van gebrek aan waardering, salaris en pensioen voor miljoenen mensen die zich dagelijks onbetaald inzetten. Voor vrouwen in Nederland is onbetaald werk 17x vaker een reden om geen betaald werk de doen dan voor mannen.

Alliantie Samen werkt het! is een samenwerking van WOMEN Inc., Movisie, Bureau Clara Wichmann, Wo=Men en de Nederlandse Vrouwen Raad


Uitgebreid zoeken