#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


100-jarig bestaan Womens International Zionist Organisation

Van 19 t/m 23 januari 2020 werd tijdens het vierjaarlijkse internationale WIZO-congres in Tel Aviv feestelijk stilgestaan bij het 100-jarig bestaan van Womens International Zionist Organisation (WIZO)700 vrouwen uit 40 verschillende landen namen hieraan deel.  


In 1920 besloten vier Engelse gepassioneerde vrouwen in Israël  om nieuwe immigranten te scholen in landbouwtechnieken. De nieuwkomers konden zo voortaan in hun eigen levensonderhoud voorzien. Al snel werden ook in jeugddorpen, voorschoolse opvang en moeder en kind-centra immigranten begeleid en ondersteund. Het ‘vrouwennetwerk’ bouwde zich steeds verder uit en zo werd Womens International Zionist Organisation (WIZO) geboren. In 1948, na de oprichting van de staat Israël, nam de overheid veel taken over. WIZO kon zich voortaan richten op nieuwe initiatieven.


Tegenwoordig heeft de organisatie honderden instellingen en programma’s. Veel programma’s worden begeleid door vrijwilligers die hun gemeenschap willen steunen met hun kennis, kunde en netwerk. WIZO komt op voor de rechten van de vrouw en zorgt dat minderbedeelden en kwetsbare groepen in Israël goed terecht komen, ongeacht hun afkomst.


Sinds 1948 is WIZO ook in Nederland gevestigd. WIZO Nederland, al vele tientallen jaren lid van de NVR, helpt dagelijks mee om ruim 800 projecten in de sectoren zorg, educatie, integratie en emancipatie te laten functioneren en heeft een aantal projecten geadopteerd. WIZO organiseert fondsenwervende en culturele activiteiten, heeft een GiftShop in Amsterdam en een webwinkel. 
 


Uitgebreid zoeken