#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Bijval van Tweede Kamerleden voor plan Stem Gendergelijkheid

Op 3 maart 2020 heeft Women Inc het plan Stem Gendergelijkheid aangeboden aan de Tweede Kamer, zodat politieke partijen de punten tijdig in hun programma’s kunnen verwerken, in opmars naar de verkiezingen van 2021. 

Het actieplan werd aangeboden aan vicepremier Hugo de Jonge. De oproep om bij de aankomende verkiezingen nu eens echt een punt te maken van gelijke kansen tussen mannen en vrouwen kreeg bij de aanbieding bijval van verschillende Tweede Kamerleden.

 

Het plan Stem Gendergelijkheid omvat 6 punten waarop de overheid actie moet ondernemen om de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in Nederland structureel middels beleid aan te pakken. Fix the system, not the women is het motto bij het actieplan, zie hieronder de 6 punten van het plan die aangeven hoe de gewenste systeemverandering eruit ziet.

1. De loonkloof tussen vrouwen en mannen moet worden gedicht, nu verdienen mannen nog 15% meer dan vrouwen.

2. Vrouwen en mannen moeten beiden de mogelijkheid hebben om voor hun kind en naasten te zorgen, nu ligt deze verantwoordelijkheid hoofdzakelijk bij vrouwen.
3. Media en onderwijs moeten voor alle meisjes en jongens tot gelijke kansen leiden, nu spelen bias en stereotiepe beelden een bepalende rol.  

4. Vrouwen moeten kunnen rekenen op goede gezondheidszorg, nu worden bijvoorbeeld hartinfarcten bij vrouwen in de helft van de gevallen gemist.

5. Evenveel vrouwen als mannen moeten besluitvormende posities bekleden, nu zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in o.a. politiek, wetenschap en het bedrijfsleven.  

6. De overheid moet bij al haar beleid (huidig en nieuw) checken of dit anders uitpakt voor vrouwen en mannen, om te voorkomen dat ongelijkheid toeneemt, nu wordt dat amper gedaan.


Onderzoek
Ipsos heeft onderzoek gedaan naar het belang van het thema gendergelijkheid voor de Nederlandse kiezer. 94% van de kiesgerechtigden vindt gendergelijkheid een belangrijk onderwerp en zelfs 66% (8,5 miljoen stemgerechtigden) geeft aan het belangrijk te vinden dat de politieke partij waarop zij stemmen gelijke kansen voor vrouwen en mannen bevordert. Dit geldt voor aanhangers van alle partijen. 16% van de kiezers geeft aan over te stappen naar een partij met een vrouw als lijsttrekker, een groep van zo'n 2 miljoen mensen. Voor meer resultaten zie de website van Women Inc


De NVR steunt het actieplan van Women Inc. Op womeninc.nl/stemgendergelijkheid kan ook jij een stem uitbrengen voor gendergelijkheid door de 6 punten van het actieplan te ondertekenen. 

 


Uitgebreid zoeken