#caption
#caption


Corona


De impact rondom Corona en onze lidorganisaties
Het coronavirus heeft veel impact op onze samenleving voor iedereen. Naast grote zorgen hierover, ontstaan ook mooie initiatieven om elkaar te ondersteunen en te helpen. Wij blijven graag in contact met onze lidorganisaties en netwerk. Kunnen we ergens concreet aan bijdragen? Signaleert u zorgelijke ontwikkelingen? Laat het ons weten. Meer informatie...
Abortuspil mag niet per post: met de huisarts zou hulp dichtbij geboden kunnen worden
Omdat de abortuspil niet per post mag, zou de verstrekking door de huisarts een mooi alternatief zijn, zo vindt Lydia Ketting-Stroet, voorzitter van de VNVA. Zij kaartte dit aan op de ALV van de NVR op 16 mei en heeft de leden van haar organisatie opgeroepen om hun mening hierover te geven. Meer informatie...
Vergeet de hulp niet
Huishoudelijk werkers spelen een cruciale rol in onze samenleving. De overheid behandelt hen echter niet als volwaardige werknemers, en particulieren zien zichzelf niet als een echte werkgever. Lees onze oproep en kom in actie. Meer informatie...
Dag van de Arbeid: lancering 'Online aanTafel'
Op de Dag van de Arbeid lanceert de Alliantie Samen werkt het! online aanTafel en vragen we aandacht voor betaald én onbetaald werk en de impact die de coronacrisis hierop heeft voor veel vrouwen. Meer informatie...
Huiselijk geweld melden via apotheek
Met het codewoord masker 19 kunnen slachtoffers van huiselijk geweld bij de apotheek melding doen van huiselijk geweld. Ministers Hugo de Jonge en Sander Dekker en apothekersorganisatie KNMP hebben afgesproken om met deze nieuwe mogelijkheid het melden van huiselijk geweld laagdrempeliger te maken. Meer informatie...
Webpagina van Raad van Europa over vrouwenrechten en COVID-19 pandemie
Nieuw: een speciale webpagina van de Raad van Europa met informatie over maatregelen die in de verschillende lidstaten zijn genomen om huiselijk, seksueel en genderbased geweld te voorkomen/tegen te gaan en de gevolgen van de COVID-19 pandemie op de gelijkheid m/v te verminderen. Meer informatie...
COVID-19 vergroot druk op vrouwen
Op de website van het Els Borst Netwerk van D66 worden Laila Ait Baali en Sander Hehanussa, resp. directeur en programmamanager gender en duurzame economie van Wo=Men, bevraagd over de impact van de coronacrisis op vrouwen. Meer informatie...
Hoe combineer jij werk, zorg en onderwijs in coronatijd?
Vanuit het programma #WerkendeToekomst doen Atria, VHTO, Emancipator NL en de NVR onderzoek naar de verdeling van werk en zorg tussen partners in gezinnen voor, tijdens en na corona. Is er bij jullie in de rolverdeling iets veranderd? Doe Mee! Meer informatie...
Update over aanpak huiselijk geweld in brieven De Jonge aan Tweede Kamer
In de uitgebreide brieven aan de Tweede Kamer met een update over de stand van zaken met betrekking tot COVID-19 schrijft minister Hugo de Jonge ook steeds over de aanpak van huiselijk geweld. Meer informatie...
Professionals, blijf in contact met kwetsbare gezinnen
In een interview op het online platform Zorg & Welzijn roept Majone Steketee, bijzonder hoogleraar intergenerationele overdracht van huiselijk geweld, professionals op in contact te blijven met kwetsbare gezinnen. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken