#caption
#caption


Welk effect heeft deze Corona-tijd op de traditionele rolverdeling in gezinnen?

In Trouw van 2 april staat een mooi artikel over wat deze Corona-tijd voor effect heeft op de traditionele rolverdeling in Nederlandse gezinnen. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in de vitale beroepen (zorg, onderwijs, kinderopvang), waardoor veel mannen nu thuiswerken en voor de kinderen zorgen.

In het artikel wordt onder meer Jens van Tricht van onze alliantiepartner Emancipator geïnterviewd. Hij hoopt dat deze crisis in ieder geval leidt tot een herbezinning, een nieuwe balans. Hij refereert aan de Tweede Wereldoorlog toen vrouwen naar de fabrieken moesten, omdat mannen naar het front gingen. “Misschien is dit een moment waarop vaders zich realiseren dat ze hun kinderen net zo veel te bieden hebben als moeders.”


Volgens Van Tricht vraagt het ook wat van de samenleving, van werkgevers én van vrouwen. “We moeten erkennen dat mannen deze rol, die van hoeder van het huis, kunnen hebben. Vrouwen op hun beurt moeten leren loslaten. Iedereen doet dingen op zijn eigen manier. Dat geldt ook voor zorgen en opvoeden. Mannen moeten de ruimte krijgen om te onderzoeken hoe zij dit willen doen.”


Van Tricht vraagt zich af waarom we betaald werk en productie zoveel belangrijker vinden dan zorg en reproductie. Volgens hem is dat niet houdbaar en merken mannen dat nu ook. ”De beroepen die nu als vitaal zijn aangemerkt zijn vaak de beroepen waarin weinig wordt verdiend en die weinig waardering krijgen.”


Lees het volledige artikel >>

N.B.: De NVR organiseert dit jaar een expertmeeting Mannenemancipatie samen met Emancipator. Meedenken hierover? Sluit je aan bij de werkgroep van de NVR: https://lnkd.in/dEmWG_g


Uitgebreid zoeken