#caption
#caption


Roep om internationale solidariteit

Diverse  organisaties in het  netwerk van de NVR roepen op tot internationale solidariteit.

 

Internationale solidariteit om (machts)ongelijkheid wereldwijd tegen te gaan
Vrouwenrechten en gendergelijkheid staan extra onder druk in tijden van crisis. NVR alliantiepartner WO=MEN roept daarom, samen met een groot aantal organisaties, de overheid op tot internationale solidariteit om bestaande (machts)ongelijkheid wereldwijd tegen te gaan. 

In de oproep wordt benadrukt dat steun aan ontwikkelingslanden en aan maatschappelijk organisaties in die landen, juist in deze tijd van crisis nodig is en zou onderdeel moeten zijn van de noodmaatregelen die dit kabinet neemt. Tenslotte heeft António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, niet voor niets deze week landen opgeroepen om bij te dragen aan een internationaal noodfonds voor de aanpak van de coronacrisis.

Zie de volledige oproep >>

 

Oproep voor donaties aan UN Women Emergency Fund

UN Women Nederland roept op om te doneren aan het UN Women Emergency Fund van waaruit met allerlei projecten hulp geboden wordt aan vrouwen en meisjes in bijvoorbeeld Jordanië, Libanon, Azië, Afghanistan, Bangladesh, India, China en Vietnam.

Zie de projectvoorbeelden op www.unwomen.nl/corona. Doneren kan via dezelfde webpagina.


“Vrouwen worden het zwaarst getroffen in tijden van crisis”, zegt directeur van UN Women Nederland, Marije Cornelissen in Opzij van maart 2020. “Wij zijn meteen in actie gekomen om noodhulp te bieden, daar waar dat het hardst nodig is, waarbij we geld uit het UN Women Emergency Fund gebruiken.” Volgens Cornelissen raakt de bodem van het noodfonds snel in zicht, gezien de schaal van de huidige pandemie. “Om noodhulp te kunnen blijven bieden aan vrouwen wereldwijd, hebben wij dringend aanvulling van dit noodfonds nodig.”

 Zie het volledige artikel >>

 

SheCaresCovid19 campagne
NVR lidorganisatie Gender Concerns International is gestart met de #SheCaresCovid19 campagne waarin steun gezocht wordt voor een hulpprogramma voor vrouwen in kansarme en economisch achtergestelde landen die zonder hulp de Corona-crisis het hoofd moeten bieden. Die steun kan op verschillende manieren geboden worden: door publiciteit voor de campagne en voor de situatie, door begeleiding, door middelen of door ervaring en kennis.


Meer informatie: www.genderconcerns.org 

 

 


Uitgebreid zoeken