#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


GCI rapport over vitale rol internationale vrouwenorganisaties in aanpak gevolgen Coronacrisis

Onze lidorganisatie Gender Concerns International heeft op 20 april 2020 het rapport Covid-19 Recovery & The Vitality of International Women Organisations uitgebracht. 

Het rapport geeft een beeld van wat internationale vrouwen- en mensenrechtenorganisaties overal ter wereld in het werk stellen om in tijden van crisis steun en leiding te bieden aan de gemeenschappen die zij vertegenwoordigen. Het laat de vitale rol zien die vrouwenorganisaties spelen in de aanpak en opvang van de gevolgen van crisis. En dit ondanks dat zij niet vanaf het begin betrokken zijn bij de besluitvorming over de aanpak en de eerste uitvoering daarvan. 


In het rapport worden aanbevelingen gedaan om  besluitvormende instanties zo te beïnvloeden dat inclusiviteit een integraal onderdeel wordt van de huidige en toekomstige activiteiten. Reacties op de aanbevelingen die in het rapport worden gegeven worden op prijs gesteld.


Het uitbrengen van het rapport is een vervolg op de campagne #SheCaresCovid19 die Gender Concerns International medio maart lanceerde en onder meer tot doel heeft informatie over het werk en de ervaringen van vrouwen in relatie tot de Coronacrisis in te zamelen en breed te delen.


Lees het rapport op de website van GCI >> 

 


Uitgebreid zoeken