#caption
#caption


Reactie op Voorontwerp modernisering NV-recht en evenwichtiger m/v verhouding

De Nederlandse Vrouwen Raad heeft samen met de Universiteit Utrecht en het Centre for Inclusive Leadership gereageerd op het ambtelijk Voorontwerp van de wet Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding, dat samen met de Memorie van Toelichting ervan voor internetconsultatie voorligt. 

In de reactie tonen de samenwerkende organisaties zich positief over de invoering van een wettelijk verplichtende quotaregeling die ertoe moet leiden dat in 2028 of 2029 minstens een derde van de zetels in de rvc's van beursgenoteerde ondernemingen door vrouwen wordt ingenomen. Ook ondersteunen zij het implementeren van effectieve maatregelen om ook het aantal vrouwen in de rvc’s, rvb’s en de subtop van de overige (5000) ondernemingen te bevorderen.

 

Zij constateren echter op basis van hun kennis en expertise uit meerdere disciplines dat de voorgestelde wetgeving op een aantal punten dreigt haar beoogde doelstellingen niet te halen. De Memorie van Toelichting bij het Voorontwerp geeft onvoldoende helderheid over de werking van de nietigheid van benoemingen en het toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen. Bovendien heeft de wet onvoldoende reikwijdte en verdient zij een langere termijn voor de slotevaluatie om voldoende te kunnen beoordelen of verlenging van de wet noodzakelijk is.

 

Implementatie van de aanbevelingen die in de reactie van NVR, Universiteit Utrecht en Centre for Inclusive Leadership zijn opgenomen zal zorgen voor effectievere en doelmatiger wetgeving, en een daadwerkelijke bevordering van het aantal vrouwen in rvc’s, rvb’s en in leidinggevende functies.

Zie de volledige tekst van de reactie >>

 

Het wetsvoorstel Modernisering NV-recht en evenwichtiger man/vrouw verhouding heeft tot doel het NV-recht te moderniseren en aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de top van grote bedrijven evenwichtiger te maken. Het wetsvoorstel vloeit voort uit één van de onderdelen van het SER-advies Diversiteit in de top: tijd voor versnelling. Aan dit advies heeft de NVR destijds, ook samen met de Universiteit Utrecht, bijgedragen door onder meer te adviseren dat een quotaregeling onontbeerlijk is om op redelijke termijn tot een evenwichtiger vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven te komen. Zie het advies van 20 maart 2019 >>

Voor wie ook wil reageren op de internetconsultatie, dat is nog mogelijk tot 14 mei 2020: www.internetconsultatie.nl/nvenmv

 

Meer informatie over deze consultatie, neem dan contact op met strategisch adviseur Mirella Visser, Mirella.visser@mv-imc.com of 06 2012 7511.


Uitgebreid zoeken