#caption
#caption


Online hearing COVID 19 & gender data

Op initiatief van Europarlementariër Samira Rafaela (D66) vindt op 28 mei 2020 een online hoorzitting plaats in het Europees Parlement over de impact van de coronacrisis en overheidsbeleid op vrouwen. Onderwerp van de hearing is het gebrek aan data hierover. Je kunt de hearing volgen op: https://re.livecasts.eu/women-and-the-covid-19-crisis.

De coronacrisis is niet voorbij. Het zal dus nog even duren voor we alle conclusies kunnen trekken over de aanpak ervan. Waar heel veel mensen het wel over eens zijn, is dat de last van deze crisis niet gelijkwaardig wordt gedragen. Het virus is niet de 'great equalizer', maar juist een katalysator voor ongelijkheid. De last van het virus daalt niet gelijkwaardig neer aan weerszijden van verschillende breuklijnen in de samenleving. Jong wordt op de arbeidsmarkt hard geraakt. Mensen van kleur zijn buitenproportioneel vaak slachtoffer van covid19 en arm is slechter af dan rijk. Ook de kloof tussen man en vrouw wordt scherper zichtbaar. Die is nog altijd niet gedicht en veel actie blijft uit door gebrek aan data en kennis.


De hoorzitting volgt op een aangenomen passage in de coronaresolutie van het Europees Parlement, die vraagt om betere genderanalyse wanneer de EU en lidstaten actie ondernemen in de coronacrisis. In het verlengde daarvan wil initiatiefneemster Samira Rafaela dat de Europese Commissie de impact van beleid op vrouwen veel structureler gaat toetsen, vergelijkbaar met de zogenaamde impact assessments die al bestaan. Die worden al regelmatig uitgevoerd voor economische impact, milieu-impact enzovoorts. Samira ziet in de crisis een aanleiding om dat ook voor vrouwen te doen. Denk aan hoe vrouwen huiselijk geweld ondervinden, hoe ze hun toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg ingeperkt zagen en hoe ze tegen lagere salarissen actief waren in tal van beroepen die Europa draaiende hielden in de coronacrisis.

 

Met de resolutie en de hoorzitting wil Samira de discussie over de impact op vrouwen een stap verder brengen richting daadwerkelijk beleid. De hoorzitting is online, in de vorm van een webinar met o.a. het hoofd vrouwenzaken van de VN (een man) en de Italiaans techondernemer Emanuela Girardi (zie: https://www.politico.eu/article/coronavirus-italy-women-political-debate. De voertaal is Engels.

 

Samira Rafaela: "The creation of a gender responsive recovery is a big responsibility for political leaders in Europe and around the world. We should be critical and honest about the major impact Covid-19 is having on women all over the world. Since the outbreak of this crisis, statistics have shown us what already existed below the ‘waterline’. Now it’s even more visible. Even if women are represented in the frontline healthcare jobs numbering 70 percent of the workforce, they do not participate equally in the decision making process. Women have become victims of domestic violence more frequently during confinement, and a lot of women cannot find refuge in safe shelters that have been closed because of corona. A generation of women and girls are being hit so hard that it will have a lasting negative impact. Crises lay bare who are the must vulnerable in society and who have been marginalized even in normal times. This includes women and girls. We cannot ignore this fact. Furthermore, we have the responsibility to discuss it now, so that we are not lagging behind when normal life resumes. Let's face reality now, in order to not be surprised later. That is the only way to provide a good future for everyone."

Zie ook het bericht op onze website over de petitie #halfofit van de fractie Groenen in het Europees Parlement om de helft van de corona fondsen aan vrouwen te besteden >>

 


Uitgebreid zoeken