#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Welkom bij de NVR: Single SuperMom en Young Feminist Ambassadors

De NVR is weer twee lidorganisaties rijker: Single SuperMom en Young Feminist Ambassadors. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 16 mei 2020 presenteerden beide organisaties zich.

Single SuperMom
“Een heel evenwichtige organisatie”, was de reactie van een van de leden op de voordracht van Single SuperMom. Zij doen veel voor vrouwen in de positie van alleenstaande moeder en zijn een passend lid.” Ook de andere deelnemers aan de ledenvergadering van de NVR gingen graag akkoord met het lidmaatschap van Single SuperMom die door het hele land ondersteuning biedt aan alleenstaande moeders en hun kinderen.

De organisatie is in 2008 opgericht en heeft als doel het versterken van de sociaaleconomische positie, het welzijn én het netwerk van alleenstaande moeders. Dat doet Single SuperMom via haar website, Facebook-groep en door het organiseren van workshops, trainingen, netwerkevents en sociale activiteiten. Ook organiseert Single SuperMom inloopuren waar alleenstaande moeders hun vragen kunnen stellen en naar de juiste instanties kunnen worden doorverwezen. De activiteiten van Single SuperMom zijn gericht op drie thema’s: welzijn, geld en zorg. Drie essentiële zaken voor alleenstaande moeders om goed voor zichzelf en voor hun kinderen te kunnen zorgen.

Young Feminist Ambassadors 
“Een mooi initiatief” en “Prachtig dat zoiets moois uit het Young Feminist Weekend is voortgekomen!” Dat waren algemeen de ondersteunde reacties vanuit de ledenvergadering na de voordracht en presentatie van de Young Feminist Ambassadors, waarmee ook voor deze organisatie het lidmaatschap van de NVR een feit was.

De organisatie is inderdaad opgericht naar aanleiding van het eerste Young Feminist Weekend dat de NVR in oktober 2019 organiseerde, met als doel een netwerk samen te brengen van jonge feministische ambassadeurs van de NVR en daarmee een gendergelijkwaardige samenleving te promoten.


Binnen dit netwerk willen de Young Feminist Ambassadors, kortweg YFA, een wederkerig mentorschap teweegbrengen met de NVR en haar leden, om uitwisseling van kennis, ervaring en expertise tot stand te brengen en de leden te ondersteunen in hun activiteiten ter bevordering van een gendergelijkwaardige en inclusieve samenleving.

Meer informatie: www.nederlandsevrouwenraad.nl/onzeleden

 

N.B.: De besluiten van de ALV van 16 mei 2020 worden nog bevestigd in een schriftelijke ronde met de lidorganisaties die niet hebben deelgenomen.

 


Uitgebreid zoeken