#caption
Start campagne 'Zij maakt het verschil'
#caption
Start campagne 'Zij maakt het verschil'


Zij maakt het verschil

Hoe gaan we van cricis naar verandering?  
De corona uitbraak werpt een nieuw licht op veel van de ongelijkheden die zich nog steeds binnen Nederland bevinden. De nog ongelijke werk/zorg verdeling, de oververtegenwoordiging van vrouwen in vitale beroepen, en hun ondervertegenwoordiging binnen besluitvorming werden door de crisis duidelijk afgetekend. Allen hebben we geklapt voor de zorgprofessionals en tijdens de koffiepauze (zoom) besproken dat de werk-zorg verdeling misschien toch wat beter had gekund. Hoe zorgen we ervoor dat we dit inzicht omzetten in daadkracht? 

 

Om hierop antwoord te geven, zijn de Nederlandse Vrouwen Raad, Vrouwen van Nu en de Young Feminist Ambassadors de campagne #zijmaakthetverschil gestart, waarin van verschillende vrouwen hun visies, ervaringen en verhalen werden verzameld. Download meer informatie over deze campagne >> 


De campagne is geïnspireerd op de internationale campagne ‘She Cares’ van onze lidorganisatie Gender Concerns International Zij maakt het verschil: Trude Schermer, directeur Nederlands Gebarencentrum
Young Feminist Ambassadors in gesprek met Trude Schermer, directeur Nederlands Gebarencentrum. Over het belang van inclusieve communicatie en over de impact van de pandemie op haar werk, dat plots in de spotlight is komen te staan. Meer informatie...
Zij maakt het verschil: de voordelen van thuiswerken
Karlijn Straver, verander- en projectmanager, is positief over thuiswerken. Ik kan werken wanneer ik op mijn scherpst ben, in plaats van wanneer men het van mij verwacht door de traditionele 9-5 mentaliteit. Meer informatie...
Zij maakt het verschil: Onthaasting
Veel van de vrouwen die reageerden op onze campagne Zij maakt het verschil noemen onthaasting als ze het hebben over de impact van de coronacrisis op hun persoonlijk leven. De meeste vrouwen vinden die verandering positief en willen die dan ook in de toekomst vasthouden. Meer informatie...
Zij maakt het verschil: Consuminderen en verbinding
We moeten echt toe naar meer verbinding tussen de diverse niveaus in onze maatschappij, vindt Edith Pieters, die via onze lidorganisatie Vrouwen van Nu reageerde op de oproep in het kader van de campagne Zij maakt het verschil. Meer informatie...
Zij maakt het verschil: Patricia Ooms, Dona Daria
Tijdens de Lockdown maanden is eens te meer duidelijk geworden dat Dona Daria te Rotterdam hard nodig is. “De gevolgen voor onze achterban zijn groot; veelal heeft dat te maken met taal- en digi-vaardigheid. De ongelijkheid die er al was is pijnlijk zichtbaar geworden en zelfs toegenomen. Hoe gaan we dan van crisis naar verandering? Patricia Ooms van onze lidorganisatie Dona Daria aan het woord. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken