#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Uitbreiding geboorteverlof voor partners: Stap in goede richting, maar fundamentelere zet nodig

De uitbreiding van het geboorteverlof voor partners per 1 juli 2020 is een stap in de goede richting, vindt Nenita La Rose, voorzitter van de NVR. Immers Nederland loopt nogal achter qua geboorteverlof voor partners in vergelijking met andere Europese landen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat partners die direct na de geboorte van hun kind verlof nemen over het algemeen later meer betrokken zijn bij de opvoeding. Dat is niet alleen positief voor de ontwikkeling van het kind, maar mogelijk ook voor de ontwikkeling van de verdeling van arbeid- en zorgtaken binnen het gezin naar een meer gelijke verdeling.

Maar voor echte verandering is een fundamentelere zet in het beleid nodig, aldus La Rose. Een stevig signaal van de overheid inzake het belang van vaders in de verzorging van baby’s zal ook positieve effecten kunnen hebben op de cultuur in organisaties en beroepen waar overwegend mannen werkzaam zijn. Opname van verlof en (tijdelijk) in deeltijd werken door mannen wordt in dergelijke sectoren nog al eens gezien als een gebrek aan ambitie.
De NVR is dan ook voorstander van uitvoering door de overheid van het unanieme advies van de SER: vaders zes weken betaald verlof na de geboorte van een kind, en moeders naast de zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof nog recht op zes weken vrij in het eerste half jaar nadat de baby geboren is.

De uitbreiding van het geboorteverlof voor partners die per 1 juli ingaat, omvat maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week). Tijdens dat verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Zie voor meer informatie over de regeling www.rijksoverheid.nl.

 

In maart 2018 lag het ontwerp van Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) voor consultatie voor. Zie de reactie die de NVR toen heeft ingestuurd. 

In het online magazine Zo Werkt Het voor inclusief werkgeverschap legt Women Inc aan werkgevers uit wat de WIEG inhoudt en kan betekenen voor hun organisatie, en hoe ze het partnerverlof in 7 stappen succesvol kunnen invoeren. Ook komen organisaties die het uitgebreide betaald verlof al aanbieden aan het woord om te vertellen wat het hen oplevert.

 


Uitgebreid zoeken