#caption
#caption


Verkiezingsinput van Alliantie Samen Werkt Het

De Alliantie Samen werkt het! heeft gezamenlijke input geleverd voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. De focus van de input ligt op de specifieke rol van de overheid bij de werk-zorgverdeling van vrouwen en mannen. De overheid zou (financieel kwetsbare) vrouwen en mannen de mogelijkheden moeten geven om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. 

 

Uit het recentelijk uitgekomen rapport van Eurostat en de Monitor Brede Welvaart van het CBS blijkt dat extra inzet op gendergelijkheid (SDG5) essentieel is, zowel in Europa als in Nederland. Voor een sterkere, gezonde samenleving is het bevorderen van de participatie van vrouwen, meisjes en gender non-conforme personen een must. 

 

Het advies voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 bevat zes punten:

  • Betaalbaarheid van en de inrichting van kinderopvang: van kinderopvang naar kindzorg.
  • Verruiming van verlofregelingen, waaronder de uitbreiding van het partnerverlof en het betaald ouderschapsverlof.
  • Zekerheid en betere werk-zorgverdeling voor vrouwen in de zorg.
  • Transparantie met betrekking tot de loonkloof.
  • De overheid neemt een voorbeeldrol.
  • Een aangepaste regeling huishoudelijk werk.

Bekijk het uitgebreide advies hier.

 

De Alliantie Samen werkt het! is een samenwerkingsverband tussen Bureau Clara Wichmannde Nederlandse Vrouwen RaadMovisieWOMEN Inc. en WO=MEN Dutch Gender Platform, en streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren.

 


Uitgebreid zoeken