#caption
#caption


Geef navolging aan aanbevelingen SER en verbeter sociale zekerheid huishoudelijk werkers

“De rechtspositie van huishoudelijk werkers is verre van gelijk aan andere werknemers. Het is noodzakelijk dat hun rechtspositie gezien en erkend wordt.” Dat zegt Sarah Jeddaoui, projectleider van Bureau Clara Wichmann.

Deze NVR lidorganisatie en partner in de Alliantie Samen werkt het! roept de politiek op om navolging te geven aan de aanbevelingen van de SER in de verkenning naar de markt voor persoonlijke dienstverlening die op 3 juli 2020 is uitgebracht. Zie persbericht en verkenning SER >> 

Een belangrijke aanbeveling van de SER is dat de overheid de formalisering van huishoudelijk werk moet onderzoeken, met inbegrip van verbetering van de sociale zekerheid van de werkers.


Volgens Bureau Clara Wichmann had de aanbeveling van de SER steviger kunnen zijn en is er meer erkenning nodig voor de moeilijke positie waarin huishoudelijk werkers zich nu bevinden, waaronder ook de ongedocumenteerden. Maar het advies is een stap in de goede richting wat betreft het verbeteren van de sociale zekerheid van deze groep werkers.


Maar liefst 95% van de huishoudelijk werkers in Nederland is vrouw. Formeel en informeel werken er meer dan 1 miljoen vrouwen in de persoonlijke dienstverlening. De huishoudelijk werkers hebben van oudsher een slechte arbeidspositie. Zij vallen nu onder de ‘regeling dienstverlening aan huis’. Zij worden bij ontslag niet beschermd, hebben geen recht op een aanvullend pensioen en zijn niet verzekerd bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Vanuit de Alliantie Samen werkt het! ondersteunt Bureau Clara Wichmann samen met Women inc, Wo=men, Movisie en de Nederlandse Vrouwen Raad deze belangrijke en onmisbare groep en onderzoekt mogelijkheden voor betere en eerlijke wetgeving.


Zie ook de eerdere oproep Vergeet de hulp niet van de Alliantie Samen werkt het! 
 

In september 2019 organiseerde Bureau Clara Wichmann het even Wie maakt jouw huis schoon? over een eerlijke werkverdeling in huis & de arbeidspositie van huishoudelijk werkers. Zie het verslag hiervan >> 


Uitgebreid zoeken