#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Als jonge vrouwen moeten we de strijd voor gelijkheid oppakken en doorgaan

Joyce van der Wegen zet zich met hart en ziel in voor gelijkheid van vrouwen en mannen. Als lid van de Young Feminist Ambassadors richt zij zich daarbij vooral op jongeren, en als bestuurslid van de NVR sinds mei 2020, vindt zij het ook belangrijk om doel en werk van de NVR bij hen zichtbaarder te maken.

In een interview door Kyra Kay op Ztack serious stelt zij kort en bondig waarom de NVR nodig is: “Simpel, omdat de gendergelijkheid er nog niet is”. Zolang er ongelijkheid is, blijft, volgens Joyce, een organisatie als de NVR nodig om het geluid van al die verschillende vrouwenorganisaties die de NVR overkoepelt,  te versterken richting de politiek en de overheid.

Joyce legt uit dat ongelijkheid in Nederland in het systeem zit. In de bestuurswereld zitten vooral mannen aan tafel. Dat is slecht voor de beeldvorming, blijkbaar past een vrouw minder goed in het plaatje. Ook aan talkshowtafels zitten meer mannen dan vrouwen. Tijdens de coronacrisis komt allerlei besluitvorming vooral van mannen. Denk aan het beeld van de veel bekeken persconferenties met de premier en de minister van Volksgezondheid. Terwijl de vrouwen in de cruciale beroepen strijden voor onze maatschappij, zijn het in de besluitvorming, op radio en tv toch weer vooral de mannen.

 

Joyce wijst op de NVR-campagne Zij maakt het verschil die zich juist daarop richt. Zo’n campagne is een belangrijk deel van het werk van de NVR, licht Joyce toe, plus de lobby om het beleid in Den Haag te beïnvloeden. In de Tweede Kamer is maar 31% van de leden vrouw, en we hebben in Nederland nog nooit een vrouwelijke premier gehad, stelt ze met enige verontwaardiging. “Als in Den Haag waar het beleid wordt gemaakt de representatie niet op orde is, hoe kan dat beleid dan goed zijn?” We moeten verkiezingscommissies er op aanspreken dat ze zorgen voor genoeg vrouwen op verkiezingslijsten. Het argument ‘ik wil niet kiezen voor een vrouw maar voor de beste kandidaat’, wijst Joyce resoluut van de hand. “Ook de vrouw kan de beste kandidaat zijn.” En het gaat ook om de beeldvorming. Als bijvoorbeeld de premier altijd een man is, hebben vrouwen het idee dat ze dat nooit kunnen worden. Dus gaat Joyce voor een vrouwelijke premier: “daar geef je wel een bepaalde boodschap mee af”.


Op de vraag – om het beeld om te draaien – of er in het bestuur van de NVR ook mannen zitten, antwoordt Joyce dat dat nu nog niet zo is, maar dat de NVR er wel mee bezig is om mannen te betrekken. Voor de toekomst is dat belangrijk, vindt Joyce. “Om gelijkheid te krijgen heb je bondgenoten nodig. Net zo als het belangrijk is dat witte mensen zich uitspreken voor black lifes matter. Ook voor gendergelijkheid hebben we mannen als bondgenoten nodig.”

Joyce ziet dat steeds meer jonge vrouwen zich inzetten voor gelijkheid. We moeten de strijd die al geweest is, die vrouwen voor ons hebben gestreden, erkennen en waarderen, vindt zij. “Maar als jonge vrouwen moeten we die strijd ook oppakken en doorgaan.”
Dialoog is het middel om het proces naar gelijkheid te bespoedigen, denkt Joyce. “Heb ‘t er met elkaar over. Als er een opmerking wordt gemaakt waar je je niet prettig bij voelt, zeg er dan wat van. Zwengel de discussie aan met je vrienden. Met te stellen dat je feminist bent breng je de discussie op gang.”

Luister hier het hele interview.


Uitgebreid zoeken