#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Belangrijk om Wet gelijke beloning v/m goed te keuren

Ditwerktwel.nl* vindt dat de overheid werkgevers moet verplichten om transparant te zijn over loonverschillen en zo de loonkloof inzichtelijker te maken. De in het initiatief Ditwerktwel.nl samenwerkende organisaties, waaronder ook de NVR, wijzen de Tweede Kamer er dan ook op dat het belangrijk is om de initiatiefwet die in maart 2019 is ingediend en tot doel heeft de bestaande Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen te wijzigen, goed te keuren. De initiatiefwet voorziet o.m. in de invoering van een certificaat als bewijs dat vrouwen en mannen gelijk loon ontvangen voor arbeid van gelijke waarde.

De organisaties vinden ook dat de overheid werkgevers moet stimuleren om te onderzoeken óf er sprake is van loonverschillen in hun bedrijf/organisatie. Ook daarin voorziet de initiatiefwet. Volgens de alliantie is het stimuleren van dergelijk onderzoek door werkgevers een belangrijke eerste stap, omdat de praktijk laat zien dat werkgevers als ze eenmaal onderzoek gedaan hebben, vaak zelf maatregelen nemen om de loonkloof te dichten. 
Volgens Ditwerktwel.nl ervaren werkgevers barrières om gelijke beloning te onderzoeken. Navraag bij organisaties om erachter te komen wat werkgevers weerhoudt en wat zij nodig hebben om onderzoek te doen naar gelijke beloning, leverde de conclusie op dat meer draagvlak bij het hoger management het belangrijkste is wat organisaties nodig hebben, gevolgd door beschikbare middelen zoals tijd en geld. Daarnaast kan ook wettelijke verplichting een stimulans zijn voor organisaties om onderzoek te doen naar gelijke beloning.


Met het wetsvoorstel Gelijke beloning van vrouwen en mannen wordt vooral een stap voorwaarts gezet in het aanpakken van de onverklaarbare loonkloof. De samenwerkende organisaties adviseren de Kamer echter ook de verklaarbare loonkloof aan te pakken. Immers dat een deel van de loonkloof te verklaren is, betekent niet dat het te rechtvaardigen is. Volgens Ditwerktwel.nl kan door de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te verbeteren, ook het verklaarbare deel van de loonkloof worden gedicht. En ook daarbij spelen werkgevers een belangrijke rol.

Zie de volledige tekst van het advies van Ditwerktwel.nl >>

Ditwerktwel.nl is een initiatief van de Alliantie Samen werkt het!, een samenwerkingsverband tussen Bureau Clara Wichmann, Movisie, de Nederlandse Vrouwen Raad, WOMEN Inc. en WO=MEN Dutch Gender Platform. De alliantie zet zich in voor een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen hebben om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren, en richt zich voornamelijk op vrouwen in een financieel kwetsbare situatie.


Uitgebreid zoeken