#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium


Motie aangenomen: versterk ondersteuning alleenstaande ouders

Onze lidorganisatie Stichting Single SuperMom is heel blij dat de motie is aangenomen waarin Groen Links en de SP de regering vragen alleenstaande ouders te ondersteunen. “Wij zien dit als een belangrijke stap naar de verandering en aandacht voor alleenstaande ouders waar wij al tien jaar voor pleiten,” zegt directeur Eva Yoo Ri Brussaard. 

Ruim driekwart van alle eenoudergezinnen leeft op of onder de armoedegrens. Uit onderzoek blijkt dat alleenstaande ouders hier zelf maar zeer beperkt iets aan kunnen doen. Ze staan alleen voor de zorgtaken en ze moeten in hun eentje het gezinsinkomen verdienen. Daarbij is beleid vaak ook niet afgestemd op hun specifieke positie. Veel ouders zitten hierdoor klem. Het lukt hen niet uit de armoede te komen en zij raken in een sociaal isolement.

 

In de motie van Groen Links en de SP, die op 2 november 2020 tijdens het wetgevingsoverleg Emancipatie (zie ons verslag) is ingediend, vragen deze partijen de regering om de sociale, psychologische en economische ondersteuning aan eenoudergezinnen te versterken om alleenstaande ouders te helpen de armoedespiraal te doorbreken.

Schrijnende verhalen

Single SuperMom, het grootste platform voor alleenstaande moeders in Nederland, krijgt dagelijks vragen van moeders die niet meer weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen en die wanhopig zijn. Huisvesting is een groot probleem. Er zijn te weinig betaalbare woningen. Andere moeders zijn door corona hun – vaak flexibele – baan kwijtgeraakt. De verhalen verschillen, maar ze zijn vrijwel allemaal schrijnend, aldus Brussaard. “Als een alleenstaande moeder de huur niet kan betalen, verliest ze niet alleen haar huis, maar ook haar kinderen. Dan moet de moeder worden opgevangen en de kinderen, die hierbij regelmatig ook nog op verschillende plekken terechtkomen en ook de steun die ze aan elkaar zouden kunnen hebben kwijtraken. Dat veroorzaakt niet alleen heel veel verdriet, het kost de samenleving ook veel geld. Het is voor iedereen beter om alleenstaande ouders te helpen voordat het zover is gekomen.”


Haar organisatie heeft een aantal verhalen van alleenstaande moeders samengebracht in een boek, dat binnenkort verschijnt: ‘Er is een land waar alleenstaande moeders willen wonen’. Hierin gaat de stichting ook in op de oorzaken van de problemen van eenoudergezinnen en op de vraag hoe beleid beter kan aansluiten op hun vragen en behoeften. “Waarom wordt een moeder die een andere moeder probeert te helpen door haar tijdelijk onderdak te bieden als ze na een scheiding met haar kinderen op straat staat, gestraft met een korting op haar uitkering?”, geeft Brussaard als voorbeeld. “En wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat alleenstaande moeders niet langer de groep is die zich van alle Nederlanders het eenzaamst voelt?”

 

Toekomstperspectief

De motie van Groen Links en de SP kan ervoor zorgen dat alleenstaande ouders de juiste ondersteuning krijgen om weer meer toekomstperspectief te krijgen. Veel ouders weten bijvoorbeeld niet van welke armoederegelingen zij gebruik kunnen maken, weet Brussaard. Ook zien zij door alle problemen vaak niet meer wat het begin zou kunnen zijn van een mogelijk oplossing om iets aan die problemen te doen.

Online FEM Talk - positie van alleenstaande moeders
De Nederlandse Vrouwen Raad organiseert samen met Single Super Mom de online FEM Talk over de positie van alleenstaande moeders. Aanmelden kan nog. Lees meer >> 

Zie tekst van de motie die door Groen Links en de SP is ingediend >>

 


Uitgebreid zoeken