#caption
#caption


Seksisme. Herken het. Benoem het. Stop het.

Seksisme komt overal voor: op de werkvloer, op school, in de (medische) hulpverlening, in de openbare diensten, in de sportwereld, tijdens het winkelen en uitgaan en in de (social) media, al dan niet vergezeld van haatspraak.


Seksisme is een schending van de mensenrechten en een vorm van geweld. Het leidt tot discriminatie, geweld en soms zelfs tot moord. Seksisme heeft te maken met ongelijke machtsverhoudingen tussen vrouwen en mannen. Daarom worden vooral vrouwen en meisjes erdoor getroffen. Maar mannen en jongens krijgen er evengoed mee te maken.

 

Seksisme zit diep ingebed in onze cultuur en samenleving. Mensen vinden het vaak de normaalste zaak van de wereld. Dikwijls herkent men het zelfs niet. En jij? Herken jij seksisme? Ben jij een seksist? 

 

Bekijk de korte video en doe de quiz van de Raad van Europa en test je kennis over seksisme. 
 

Doe mee tegen seksisme & seksistisch gedrag

Sluit je aan bij de campagne, deel de campagnematerialen, de video, en de quiz en dit bericht op FB, Twitter en/of Instagram, gebruik de hashtags #StopSexism #MeToo #Sexism=Inequality en tag de Nederlandse Vrouwen Raad, de Raad van Europa en EWL.

  

Achtergrond

In 2019 beslisten de ministers van de Raad van Europa (Council of Europe) dat regeringen de plicht hebben actie te nemen tegen seksisme. Daarom namen ze een ministerieel besluit om seksisme te voorkomen en te bestrijden (CM (Rec) 2019) aan. Klik hier voor de samenvatting van aanbeveling CM (Rec) 2019.


Dankzij deze aanbeveling is er een internationaal overeengekomen definitie van seksisme en seksistisch gedrag, namelijk: gedrag dat uitgaat van het idee dat een persoon minderwaardig is op basis van geslacht. De dader brengt het slachtoffer fysieke, seksuele, psychologische of socio-economische pijn of schade toe. Dit kan zich zowel in de openbare als in de privésfeer voordoen, zowel online als offline. 


Om seksisme te voorkomen en te bestrijden dienen de Lidstaten van de Raad van Europa hun wetgeving aan te passen, en beleid uit te werken om slachtoffers te ondersteunen en daders te straffen en het publiek te informeren. De ministerraad wijst op de cruciale rol van vrouwenorganisaties en jongeren. De Lidstaten dienen regelmatig te rapporteren aan de Raad.


Dankzij dit niet-vrijblijvende besluit kunnen we nu beleid tegen seksisme afdwingen. Daarom voert de Nederlandse Vrouwen Raad samen met de Raad van Europa, de Europese Vrouwenlobby (European Women’s Lobby/EWL) campagne voor een effectief beleid om seksisme te voorkomen en te bestrijden. 


 

 


Uitgebreid zoeken

    Fenik    
    PEP   GWL    
        
        
        
        
  
     
  
  
        
    PEP 
  
     
     
     
  
 GWL 
        
  
 Fenik