#caption
#caption


Nederlandse Vrouwen Raad en UU adviseren Tweede Kamer

NVR’s strategisch adviseur Mirella Visser sprak vrijdag 29 januari 2021, samen met Linda Senden en Chantal Remery van Universiteit Utrecht, met Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul (PvdA) over het wetsontwerp over het “ingroeiquotum”. Gezamenlijk hebben NVR en UU in december een brief met suggesties geschreven aan de commissieleden OCW   

 

Dit was een vervolg op onze uitgebreide reactie op de internetconsultatie:

 

Na een lange voorbereidingstijd, en met de volle steun van VNO-NCW en de SER, komt het wetsontwerp een dezer dagen ter behandeling in de Kamer. Het is belangrijk dat de wet nog voor het kamerreces voor de verkiezingen wordt aangenomen omdat de huidige streefcijferwet inmiddels vervallen is. Dat actie echt nodig is blijkt uit de vandaag verschenen Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020, met de toepasselijke titel “Zonder wet geen voortgang”.

 

Daaruit blijkt dat minder dan 10 procent van de bedrijven heeft voldaan aan het streefcijfer van minstens 30% mannen en minstens 30% vrouwen in raad van bestuur en raad van commissarissen. Ook wordt nog maar 20 procent van de senior managementfuncties bekleed door een vrouw. Dat kan en moet echt anders. Daarom is de wet nodig.

 

Op de foto v.l.n.r. boven Chantal Remery en Kirsten van den Hul, onder Linda Senden en Mirella Visser.


Uitgebreid zoeken