#caption
#caption


Quotawet aangenomen! 'Dit is de kracht van samen'

De Nederlandse Vrouwen Raad is blij met steun van de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel diversiteit in de top. De Tweede Kamer heeft vandaag - 11 februari 2021 - ingestemd met het wetsvoorstel diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Een belangrijke stap in de goede richting, aldus de Nederlandse Vrouwen Raad die al langere tijd pleit voor een quotum om zo tot een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven te komen.


“Dit is de kracht van samen. Alleen samen is er voldoende druk ontstaan zodat SER, VNO-NCW en nu Tweede Kamer dit voorstel hebben gesteund.’ Mirella Visser, strategisch adviseur Nederlandse Vrouwen Raad 


De Nederlandse Vrouwen Raad streeft naar 50% vrouwen in gremia waar besluitvorming wordt genomen, zoals management teams, besturen, Raden van Commissarissen, overheden, gemeentes, stichtingen etc. Deze gebalanceerde samenstelling brengt een cultureel waardevol en economisch 25% beter resultaat en draagt bij aan positieve rolmodellen voor jongere generaties.

 

“Fantastisch dat de quotawet is aangenomen in de Tweede Kamer. Het is nodig want er zijn nog steeds te weinig vrouwen in topposities. De wet is mede aangenomen met dank aan de vele vrouwenorganisaties zoals Nederlandse Vrouwen Raad die hier keihard aan hebben gewerkt de afgelopen jaren. En met dank aan SER, VNO-NCW en de vooruitstrevende bedrijven die het goede voorbeeld gaven. De aanhouder wint!” aldus Mirella Visser, strategisch adviseur bij de Nederlandse Vrouwenraad. ,

Het wetsvoorstel bevat twee maatregelen om diversiteit in de top van het bedrijfsleven te bevorderen. Ten eerste wordt een quotum ingevoerd voor raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven die voor tenminste 30 procent uit vrouwen moeten bestaan. Daarnaast worden grote vennootschappen verplicht passende en ambitieuze streefcijfers op te stellen en jaarlijks te rapporteren over de voortgang. Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling.’ Het wetsvoorstel wordt nu voor behandeling aan de Eerste Kamer verzonden.  

 

“De quotawet is een logisch vervolg op de streefcijferwet, die nauwelijks werd nageleefd. Net als in de ons omringende landen is het tijd voor steviger maatregelen om meer vrouwen in topposities te krijgen”, aldus Mirella Visser, strategische adviseur Nederlandse Vrouwen Raad: “Bedrijven kunnen er nu niet meer omheen, want de vrijblijvendheid is eraf. Goed nieuws voor al die ambitieuze gekwalificeerde vrouwen die samen met hun mannelijke collega’s willen bijdragen aan het vormgeven van een nieuwe, inclusieve cultuur in het bedrijfsleven.”

 

Nederland staat op de negende plek van Europa als het gaat om de vertegenwoordiging van vrouwen in belangrijke economische en politieke besluitvorming. Dat blijkt uit de Gender Equality Index die op 29 oktober 2020 werd gepubliceerd door het European Institute for Gender Equality (EIGE). Dit gaat bijvoorbeeld om de vertegenwoordiging van vrouwen in het Parlement of aan de top van beursgenoteerde bedrijven. Zo bestaat de top van de centrale bank maar voor 15% uit vrouwen, voor de hoogst beursgenoteerde bedrijven is dit 31% en het Nationale parlement bestaat voor 35% uit vrouwen.


Uitgebreid zoeken