#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg
#caption
FEM Talk 2019: de winst van werk en de waarde van zorg


Aandacht voor vrouwen blijft geboden

Aandacht voor vrouwen blijft geboden. Dat stelt Anneke van Doorne-Huiskes - strategisch adviseur van de NVR en jarenlang voorzitter van onze lidorganisatie VVAO – in een artikel op de VVAO website. Met cijfers en voorbeelden geeft zij aan waarom.

Anneke haalt het Global Gender Gap Report 2020 aan waaruit blijkt dat vrouwen (nog) flink achter lopen op mannen: wereldwijd is er een gender gap van 31,4%. Daarbij doet de grootste gender-ongelijkheid zich voor op het vlak van de politieke macht: wereldwijd is het aandeel van vrouwen in parlementaire zetels slechts 25%, waardoor de beslissingsmacht in vrijwel alle landen in handen is van mannen.

 

De toegang tot onderwijs voor vrouwen noemt Anneke cruciaal voor verdergaande emancipatie. Die toegang is zeker niet overal verzekerd, terwijl scholing juist ook voor vrouwen belangrijk is omdat ze daardoor minder kinderen krijgen, waardoor de armoede in een land kan afnemen, en ze betere toegang tot betaalde arbeid hebben, waardoor hun afhankelijkheid van mannen vermindert en ze weerbaarder zijn tegen vormen van (seksueel) geweld.


Anneke verhaalt over de Commission on the Status of Women (CSW), instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen wereldwijd, die een belangrijke rol speelde bij de organisatie van de vier wereldconferenties van de Verenigde Naties voor de versterking van de positie van vrouwen. Tijdens de laatste wereldvrouwenconferentie in 1995 in Beijing werd een progressief slotdocument – het Platform for Action – vastgesteld richting meer gelijkheid en emancipatie van vrouwen en LHBTI’ers. Echter, in de jaren daarna hebben conservatieve krachten in verschillende landen geprobeerd om de rechten van vrouwen weer te beknotten. Om een ‘backlash’ in vrouwenrechten te voorkomen is de strategie van de jaarlijkse CSW-bijeenkomsten er daarom nu vooral op gericht het in 1995 behaalde resultaat in stand te houden.
 

Om de stand van de emancipatie van vrouwen in Nederland te duiden, haalt Anneke de Emancipatie Monitor 2020 aan. Meer vrouwen zijn economisch zelfstandig, en er is een ruimere doorstroom van vrouwen naar de top en een hogere sociale veiligheid voor vrouwen. Meisjes doen het goed in het onderwijs. Vrouwen sluiten hun studies sneller en vaker af dan mannen, en er zijn meer hoger opgeleide (hbo- en wo-niveau) vrouwen dan mannen.
De studiekeuzen blijven echter nog vrij sekse specifiek: bèta en ICT blijven  een uitdaging voor meisjes. Anneke waarschuwt daarom dat meisjes en vrouwen er op voorbereid moeten zijn dat in de nabije toekomst ICT-vaardigheden steeds noodzakelijker worden.

 

Het aantal economisch en financieel zelfstandige vrouwen neemt weliswaar toe in Nederland, maar vrouwen vinden in het algemeen financiële zelfstandigheid minder belangrijk dan mannen. Vergeleken met andere landen van de EU hebben vrouwen in Nederland veelal kortere werkweken. Daar is dus nog een behoorlijk vrouwelijk arbeidspotentieel dat kan worden aangeboord.
Volgens Anneke zouden volgende kabinetten deze problematiek expliciet moeten adresseren om de armoedebestrijding onder vrouwen te stimuleren en arbeidstekorten in bijvoorbeeld de zorg en het basisonderwijs tegen te gaan.

Zie het volledige artikel >>


Uitgebreid zoeken