#caption
#caption


Maak kinderopvang toegankelijk, betaalbaar en eenvoudig

De SER publiceerde op 10 juni 2021 het rapport 'Een kansrijke start voor alle kinderen' met onder meer het voorstel voor 2 dagen kinderopvang voor iedereen, ook voor ouders zonder werk.
 

De Nederlandse Vrouwen Raad pleit al langer voor zo goed als gratis kinderopvang. Zo waren we eerder betrokken bij het ronde tafel overleg over de Scenariostudie Kindgebonden Voorzieningen.

Goede, toegankelijke en betaalbare kinderopvang is cruciaal voor vrouwen die willen werken, studeren of solliciteren. Ook als je in wisselende diensten werkt, in de regio woont of alleenstaande ouder bent. De coronacrisis legde bloot hoe belangrijk kinderopvang is; of je nu in een cruciaal beroep of thuis werkt. Flexibele en kwalitatief hoogwaardige kind voorzieningen zijn essentieel voor kinderen, ouders en de maatschappij.' Annelies Vethman, bestuurslid Nederlandse Vrouwen Raad. 


Advies SER 
Kinderopvang moet van goede kwaliteit zijn, toegankelijk voor alle kinderen, betaalbaar voor alle ouders en eenvoudig van opzet, zo stelt de SER, want behalve het belang voor de arbeidsparticipatie van ouders en het combineren van arbeid en zorg, levert kinderopvang ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen.


De SER adviseert daarom om een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen kinderopvang per week voor alle jonge kinderen te realiseren, en in de kinderopvangtoeslag de eis dat ouders moeten werken te laten vervallen. Dit geldt allereerst voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Daarna moet ook voor kinderen van 4 tot 13 jaar een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen kinderopvang per week worden gerealiseerd.

 

De SER stelt voor kinderopvang beter betaalbaar te maken vooral voor de lage en de middeninkomens en de financiering van kinderopvang te vereenvoudigen. Het ontzorgen van ouders staat daarbij voorop. Door deze verandering in maatschappelijke functie is volgens de SER een relatief hogere bijdrage van de overheid noodzakelijk. In een nieuw financieringsstelsel kan bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag rechtstreeks worden overgemaakt aan de kinderopvangorganisaties.

 

Position paper 
Ook samen met Ditwerktwel.nl zet de Nederlandse Vrouwen Raad zich in voor zo goed als gratis opvang. Zo werd een position paper van ongeveer 30 organisaties aangeboden aan de verkiezingsprogrammacommissies met een oproep voor “goede, (zo goed als) gratis kinderopvang, zonder gedoe en voor alle kinderen”. Hierin wordt besproken wat de winst van kinderopvang is voor ouders, werkgevers, kinderen en onze economie en aan welke voorwaarden het systeem moet voldoen om die winst te bewerkstelligen. Kinderopvang is daardoor een van de veelbesproken thema’s van de verkiezingen geworden. En dat zorgt er dan weer voor dat het op de onderhandelingstafel ligt tijdens de formatie en de besprekingen van een nieuw regeer akkoord. 

 


Uitgebreid zoeken