#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek
#caption
Expertmeeting 2019: Vrouwen in de politiek


Samenwerking

Samenwerken en kennis en expertise bundelen om gezamenljike ambities te verwezenlijken. Dat is de kracht van de Nederlandse Vrouwen Raad. 

Ditwerktwel.nl 
sinds 1 januari 2018 
Ditwerktwel.nl streeft naar een maatschappij waarin vrouwen en mannen daadwerkelijk gelijke kansen krijgen om betaalde arbeid en onbetaalde zorg te combineren. De NVR werkt in Ditwerktwel.nl samen met WOMEN Inc, Bureau Clara Wichmann (tevens lidorganisatie van de NVR), Movisie en WO=MEN.  Meer informatie over deze samenwerking

 

 

Alliantie Werk.en.de Toekomst 
sinds 1 januari 2018
Werk.en.de Toekomst zet zich in voor het doorbreken van genderstereotypering in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en het verbeteren van de mogelijkheden om werk, zorg en leren met elkaar te combineren. Werk.en.de Toekomst is een samenwerking van Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, Emancipator, de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en VHTO, Landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek en wordt gesteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie over deze alliantie >> 
 

Vrouwenpodium 2010 - 2020 
Sinds mei 2010 werken de Nederlandse Vrouwen Raad, FNV en de Samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden samen in Vrouwenpodium 2010-2020. Doel van Vrouwenpodium is blijvende aandacht van de politiek voor zaken die voor vrouwen belangrijk zijn. Hiertoe organiseert Vrouwenpodium regelmatig activiteiten en bijeenkomsten. Vast moment is op of rond de tweede dinsdag in september, door Vrouwenpodium trots 'Prinsesjesdag' genoemd. Ook in de periode rond Internationale Vrouwendag is Vrouwenpodium veelal actief. Meer informatie >> 

De Nieuwe Toekomst 

De NVR heeft samen met Federatie Opvang de interventie De Nieuwe Toekomst ontwikkeld. De Nieuwe Toekomst (DNT) is een succesvolle methodiek voor één van de meest kwetsbare groepen in Nederland, namelijk vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad. De pilot DNT is eind juni 2016 met succes afgerond, waarna besloten is om verder te gaan. Eind 2019 is het vervolgproject afgerond. Lees meer >> 
 

Internationaal 
De krachten bundelen houdt niet op bij de landsgrenzen. 

 


En verder... 

  • De NVR is partner in de samenwerkingsverbanden Women for Water Partnership (WfWP), www.womenforwater.org
  • het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede www.vrouwenenduurzamevrede.nl
    Van beide samenwerkingsverbanden is de NVR mede-oprichter. 
  • De NVR is lid van het platform Vader Zoekt Verlof
  • De NVR is onderdeel van de coalitie Studerende Moeders. Deze coalitie bestaat uit Stichting Steunpunt Studerende moeders (tevens lidorganisatie van de NVR), PILP, Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten, Bureau Clara Wichmann (lidorganisatie), Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, en FNV Vrouw. 


 


Uitgebreid zoeken