#caption
#caption


Samenwerking

De NVR is lid van de International Council of Women (ICW) en de European Centre of the International Council of Women (ECICW)

De NVR is lid en nationaal coördinator van de European Womens Lobby (EWL). De NVR heeft een vertegenwoordiger in het European Observatory on Violence against Women van de EWL. 

De NVR is partner in de samenwerkingsverbanden Women for Water Partnership (WfWP), www.womenforwater.org, en het Platform Vrouwen & Duurzame Vrede, www.vrouwenenduurzamevrede.nl. Van beide samenwerkingsverbanden is de NVR mede-oprichter. 

 

De NVR is lid van het platform Vader Zoekt Verlof

De NVR werkt met FNV en (de vrouwencommissies van) migrantenorganisaties samen in Vrouwenpodium 2010-2020.

 

De NVR werkt voor De Nieuwe Toekomst samen met Federatie Opvang en Movisie.

Regelmatig wordt samengewerkt met WOMEN Inc, Atria en Wo=Men.

 

Sinds januari 2018 is de NVR onderdeel van de allianties:

Samen werkt het (Women Inc - penvoerder -, NVR, Wo=Men, Movisie. Proefprocessenfonds Clara Wichmann), en

Werk.en.de Toekomst (Atria - penvoerder-, NVR, VHTO, Emancipator).
 


Uitgebreid zoeken