#caption
#caption


Ingezonden mededelingen

De oproep die de NVR in 2008 ter gelegenheid van haar 110 jarig bestaan aan lidorganisaties deed om Eerste vrouwen te melden, leverde veel reacties op. Een groot aantal daarvan heeft geleid tot beschrijvingen van Eerste vrouwen zoals u die in de rubriek Eerste vrouwen aantreft. 
Sommige reacties hebben wij als ‘ingezonden mededelingen’ hieronder verzameld. Soms omdat het wel om de eerste vrouw gaat, maar er – nog - niet voldoende gegevens zijn. Soms omdat het niet om de allereerste vrouw gaat, maar wel één van de eersten. Soms gewoon omdat het aardige, anekdotische informatie is. En in alle gevallen omdat uit de melding terechte trots blijkt, trots op de eigen prestatie, die van een familielid of een bekende. Wij wilden u ze in ieder geval niet onthouden.

“Er heeft in de eerste Libelle die ooit verscheen - of een van de eerste Libelle's - een groot artikel gestaan over mijn oma Mimi van Engelen-Van der Bruggen, geboren 23-05-1905 te 's-Hertogenbosch, overleden 12-06-1992 te Vught.
Ze gaf als 14-jarig meisje autorijles. Ze trouwde met mijn opa Ad van Engelen, een wegenbouwer. Na het overlijden van mijn opa - ik dacht dat het in 1956 was - heeft mijn oma het wegenbouwbedrijf gerund, totdat mijn ooms oud genoeg waren en voldoende opleiding hadden gehad om in het bedrijf te komen.
Een werkende alleenstaande moeder met 12 kinderen, in een ‘mannenbedrijf’. Blijkbaar vond de Libelle het destijds ook al heel bijzonder.”
Marjolijn Pieterse-Vermeulen, PvdA Vrouwen, Den Bosch

"Dit jaar 100 jaar geleden werd mijn moeder geboren aan de Waddenkust van Noord-Groningen als Frouwe Wiepke Mansholt. Na de middelbare school werkte ze bij haar vader op het veredelingsbedrijf voor landbouwgewassen. Ze reed al vroeg auto omdat dit handig was voor het bedrijf. Op een bepaald moment werd het rijbewijs ingevoerd. Toen ze 18 werd moest dus rijexamen worden gedaan. De examencommissie bestond uit een rustend landbouwer. Ze meldde zich bij de examinator thuis, die haar ontving met de woorden ’Kom er in meid, ik weet wel dat je het kunt, dan krijg je een kop thee’. Hij zag haar immers vaak voor zijn huis de auto draaien als ze naar het tennisveld ging.
Mijn moeder was mischien wel de eerste vrouw, of in ieder geval een van de eerste vrouwen, die haar rijbewijs haalde.
Later was mijn moeder actief in het verenigingsleven. Jarenlang was ze presidente van de afdeling van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen in de regio en voorzitter van de Vrouwenvereniging van de Hervormde gemeente in haar woonplaats. Zij overleed in 1996.”
Elke Boerma, stichting Zij Hij in Beeld.

"Mijn dochter is automonteur; zij is steeds de 1e vrouw in de garagebedrijven waar ze werkt. Momenteel bij Autoteam Goes. Ze heet Josine Boonman.
Joke Boonman

“In mijn jonge jaren heb ik een mevrouw Marie Bochhardt gekend die de eerste vrouwelijke actuaris in Nederland was. Dit moet rond 1920 zijn geweest. Ze was dan waarschijnlijk ergens in de  2e helft 19e eeuw geboren. Helaas heb ik geen verdere gegevens voor u.”
Anne-Marie Voigt-Zimmerman

Indien er onder de lezers mensen zijn, die bovenstaande gegevens kunnen aanvullen en/of preciseren, dan horen wij dat graag. Redactie.

“Mijn moeder hoorde bij de eerste lichting vrouwelijke gemeenteraadsleden, 1922 of 1923, voor de SDAP in Velsen. Ik ben zelf in 1923 geboren en ken dus alleen de verhalen, over het mandje achter op haar fiets waarin ik vervoerd werd als zij op huisbezoeken ging. Ze had volkshuisvesting in haar portefeuille en ging altijd zelf kijken als er huizen onbewoonbaar verklaard zouden worden. Mijn eigen onuitwisbare kennismaking met armoede!
Vader was leraar aan de Rijks HBS in Velsen en om die reden mocht mijn moeder haar raadswerk niet verder voortzetten, toen men de algemene regel ging hanteren dat vrouwen van mannen die bij het openbaar onderwijs werkten geen zitting in een  Gemeenteraad mochten hebben. Dat een Rijks HBS niets met een Gemeenteraad van doen had werd als argument weggewoven! Het ging in het hele land natuurlijk maar om een paar gevallen, en dus maakte niemand zich daar echt druk over.
Moeder heeft tenslotte als burgemeestersvrouw in Enschede, van 1946 tot 1958, heel veel met name voor vrouwen kunnen doen.
Een herinnering aan Suze Groeneweg is dat toen Suze een keer bij ons logeerde mijn - toen vierjarige - broer, tegen haar zei "Jij hebt kringen onder je ogen, je moet naar bed!"
Zelf ben ik ook vaak in de situatie geweest van ‘de eerste vrouw in het bestuur te zijn’.”
Toos van Noordwijk, Vrouwenbelangen

“Mijn overgrootmoeder, Henriëtte de Clercq-Teding van Berkhout (1853-1938) was van 'beroep' regentes. Ze werkte heel hard en professioneel, al was het niet voor geld. Haar dagboek, dat de periode 1873 tot 1920 bestrijkt, vond ik ik bij toeval. Ik heb het getranscribeerd en samen met enkele neven geannoteerd. Aan de hand hiervan en met behulp van bewaarde correspondentie heb ik een artikel geschreven dat in het Jaarboek Haerlem 2000 in 2001 is verschenen: Henriëtte de Clercq-Teding van Berkhout, een vooruitstrevend regentes.”
Jet van Voorst Vader-Duyckinck Sander, Driehuis

“Toen ik begon te werken bij Shell International B.V. werd mij verteld 
dat een collega die net met pensioen was (Mw. Kropveld) de eerste 
vrouwelijke octrooigemachtigde in Nederland was. Het zou goed kunnen 
aangezien je het beroep pas mag uitoefenen als je eerst een technische 
studie hebt gedaan, en daarna nog een aantal jaren onder leiding van 
een ervaren octrooigemachtigde hebt gewerkt.
Mw. Kropveld was een interessante persoonlijkheid die ook actief is 
geweest in de gemeenteraad van Den Haag.
Jammer genoeg las ik afgelopen week haar overlijdensbericht in de krant.”
Anouk Boon

Anouk Boon zocht het uit, maar moest later helaas melden dat Mw. Kropveld, niet de eerste octrooigemachtigde bleek te zijn. Haar naspeuringen leverden echter wel de naam van de eerste octrooigemachtigde vrouw op: Ir. Elisabeth Elsina de Haan-Rosenboom, geboren op
15 april 1899 en ingeschreven als octrooigemacghtigde op 24 december 1930. Redactie.

“Het enige dat ik kan melden is dat ik zelf de eerste afgestudeerde ben van de inter-faculteit Econometrie aan de RUG. Met die opleiding ben ik gaan werken op de wiskunde-afdeling op het Koninklijke Shell Laboratorium/Amsterdam, waar ik de enige vrouw onder de HBO-ers en academici was.”
Irene van Elten, Huizen, Soroptimistclub Bussum

“Ik weet niet hoever jullie willen gaan, maar ik was zelf de eerste vrouwelijke projectgroep voorzitter in de stadsvernieuwing in Amsterdam in 1980. Toen was dat wat. Ik heb de allerbeste moeten worden om een beetje mee te mogen tellen en tegelijkertijd riep dat veel weerstand op. Gelukkig zijn de tijden veranderd.”
Elsbeth van Hijlckama Vlieg, Den Haag

"Ik weet niet of dit iets is, maar toen ik in 1972 als planoloog bij de provinciale planologische dienst van de provincie Zuid-Holland ging werken was ik de eerste bioloog, die dit bij een provincie ging doen, en tevens de eerste vrouw. Binnen een jaar hadden alle provincies een bioloog (verder allemaal mannen) in dienst genomen als planoloog. Ik weet niet of dit interessant is, en er is nog nooit iets op schrift over verschenen, het is ook nog vrij recent.”
Dr. Mechtild D.Th.M.de Jong, Delft

“Ik meld mij bij u omdat ik in 1975 de eerste vrouwelijke hoofdconducteur bij de NV Nederlandse Spoorwegen was. Ik ben twee jaar de enige vrouw in die functie geweest, daarna kwamen er langzaamaan meer.
Nu kun je al niet meer geloven dat dit beroep dertig jaar geleden nog een mannenberoep was.”
Margriet Drijver

“Voor zover mij bekend was ik de eerste verpleegkundige, die verplegingswetenschap in de USA studeerde - er was nog geen academische studierichting in Nederland - en daarin aan de Universiteit van California San Francisco (UCSF) in 1985 promoveerde. Nadien was ik hoogleraar aan de Universiteit van Toronto (Canada), 1988-1992, en aan de Universiteit van Bremen (Duitsland) 1994 - 2003. In tussenliggende jaren gasthoogleraar aan de Universiteit van Gotenborg (Zweden) en na mijn pensioen gasthoogleraar aan de Medische Universiteit van Pleven (Bulgarije) in 2004.”
Prof. Dr. Hanneke van Maanen, Soest

“Zelf ben ik de eerste vrouw in de 60-jarige geschiedenis van de PvdA, die in het partijbestuur gekozen is als Internationaal secretaris - 2003 tot heden. Mijn voorgangers, waaronder Alfred Mozer, Max van der Stoel en Relus ter Beek, waren allen mannen. Ik ben ook de eerste vrouw die namens de PvdA lid is van het hoofdbestuur van de Partij van Europese Socialisten. Er zijn overigens ook een aantal collega-bestuursleden uit andere landen, die vrouw zijn.”
Marije Laffeber, PvdA Vrouwen, Amsterdam

“Mijn eigen beroep is creatief ondernemer: beeldend kunstenaar, docent, galeriehouder, wel iets van deze tijd. Maar beeldend kunstenaars waren er eerder, en ook docenten in de beeldende vakken, kunsthistorica’s, en misschien ook wel galeriehouders, hoewel het wel echt iets van deze tijd is, een combinatie van alle zaken.”
Hanneke Brandsma, Share-art (www.share-art.nl)
            


 

 


Uitgebreid zoeken