#caption
Prinsessendag 2019: Vrouweiljke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!
#caption
Prinsessendag 2019: Vrouweiljke zelfstandigen financieel onafhankelijk?!


Nieuws


15 november 2019
Procedeer mee voor anticonceptie in het basispakket
NVR lidorganisatie Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak vinden dat anticonceptie voor iedereen kosteloos moet zijn. Daarom beginnen zij een rechtszaak. Onder het motto Een zaak voor iedereen roepen zij u op: Word mede-eiser! Meer informatie...
7 november 2019
"Gezamenlijke lobby voor een gelijkwaardige plaats voor vrouwen bij gewapende conflicten begint in de haarvaten van onze samenleving door te dringen."
Ted Strop-von Meyenfeldt is bij de NVR de specialist inzake het Nationaal Actie Plan 1325. (NAP 1325) . Vier vragen aan deze deskundige over gewapende conflicten, vrouwenrechten en de plannen in 2020. Meer informatie...
7 november 2019
Het belang van een zelfstandig verblijfsrecht voor vrouwelijke gezinsmigranten en vluchtelingenvrouwen
Op 28 oktober 2019 organiseerde het Netwerk VN-Vrouwenverdrag samen met de NVR en diverse anderen organisaties de bijeenkomst ‘Vrouwen, Verblijfsrecht en Internationale Verdragen.’ Met onder meer de uitkomst van het onderzoek naar aanknopingspunten in internationale wetgeving/verdragen die het belang zijn. Meer informatie...
7 november 2019
Brief Netwerk VN Vrouwenverdrag naar Tweede Kamer
Op 18 juni vond het Algemeen Overleg over het emancipatiebeleid in Nederland plaats. Het Netwerk VN Vrouwenverdrag stuurde voorafgaand een brief om een aantal punten onder de aandacht te brengen, over onder meer de mediawet en genderstereotypering. Meer informatie...
7 november 2019
"Het VN Vrouwenverdrag geeft vrouwen meer rechten dan ze beseffen"
Christine Nanlohy is al meer dan 35 jaar actief in de vrouwenbeweging. Sinds 2017 is zij NVR-vertegenwoordiger in het Netwerk VN Vrouwenvedrag. Vijf vragen aan deze expert over het belang van het VN Vrouwenverdrag, wat elke vrouw én lidorganisatie hierover moet weten en de agenda voor 2020 . Meer informatie...
6 november 2019
Brochure: Hoe verkleinen we de loonkloof in Nederland
Inspirerende voorbeelden uit het buitenland. Meer informatie...
4 november 2019
Beijing, Backlash and the Future of Women’s Rights
Het Nederlandse maatschappelijk middenveld heeft in de voorbereiding van de evaluatie van het Beijing Platform voor Action volgend jaar maart in New York nu al een pamflet uitgebracht met de Dutch Civil Society Priorities for Beijing+25. Meer informatie...
3 november 2019
Oproep voor versnelling van gendergelijkheid in pan-Europese regio
Na de Beijing+25 Regional Review Meeting eind oktober in Geneve deden vertegenwoordigers van regeringen, maatschappelijk middenveld en internationale organisaties uit Noord Amerika, Europa, de Kaukasus en Centraal Azië gezamenlijk een dringende oproep om te komen tot urgente en effectieve maatregelen om de gender gelijkheid in de pan-Europese regio te versnellen. Meer informatie...
21 oktober 2019
29 november 2019: Slotbijeenkomst DNT
Het project De Nieuwe Toekomst loopt 1 december 2019 ten einde, en we willen graag hiervoor bijeenkomen om het succes en alle inzet te vieren! Meer informatie...
21 oktober 2019
FEM Talk met thema: Kinderopvang
In deze speciale editie van de FEM Talk inventariseren we de belemmeringen die ouders - waaronder vrouwen in kwetsbare financiële posities - ervaren bij het gebruik van de kinderopvang. I.s.m onze lidorganisaties Dona Daria, FNV Vrouw, VNVA en verder BOINK en Single SuperMom. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken