#caption
#caption


Lobbywerk


Verplicht beleid tegen seksisme
Alle regeringen hebben de plicht actie te nemen tegen seksisme. Een beslissing van de Raad van Europa. De Nederlandse Vrouwen Raad ging in gesprek hierover met Eerste Kamerleden. Meer informatie...
Emancipatiemonitor 2020: Nederlandse Vrouwen Raad gematigd positief
"Ik ben blij dat de economische positie van de vrouwen de afgelopen jaren is verbeterd," zegt Nenita La Rose, voorzitter van de NVR in reactie op de Emancipatiemonitor 2020. "Maar we zijn er nog lang niet. Alle vrouwen moeten kunnen meedoen." Meer informatie...
Wetsvoorstel evenwichtiger m/v-verhouding in besturen en rvc's op praktijk getoetst
De Universiteit Utrecht, het Centre for Inclusive Leadership en de NVR signaleren, na toetsing van wetsvoorstel, de noodzaak voor een grotere bescherming van de rechtspositie van vrouwelijke kandidaat-commissarissen in het geval van afwijzing. Meer informatie...
#Zijmaakthetverschil: Een ode aan de vrouwelijke frontlinie
Wij moedigen de politici in Den Haag aan om zich in te zetten voor alle vrouwen die elke dag weer het verschil maken. Het is nu aan hen om onze boodschap en aanbevelingen om te zetten in concreet beleid. Luisteren jullie, Den Haag? Meer informatie...
Motie aangenomen: versterk ondersteuning alleenstaande ouders
NVR-lidorganisatie Stichting Single SuperMom is blij met de motie waarin Groen Links en de SP de regering vragen alleenstaande ouders te ondersteunen, en hoopt dat de Tweede Kamer de motie die dinsdag 10 november in stemming wordt gebracht, zal ondersteunen. Meer informatie...
Belangrijk om Wet gelijke beloning v/m goed te keuren
Ditwerktwel.nl vindt dat de overheid werkgevers moet verplichten om transparant te zijn over loonverschillen en zo de loonkloof inzichtelijker te maken. Dit kan door de Wet gelijke beloning van vrouwen en mannen aan te nemen. Meer informatie...
NVR digitaal aanwezig bij Tweede Kamerdebat emancipatie
Op maandag 2 november vond het wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer over emancipatie plaats met minister Ingrid van Engelshoven. De Nederlandse Vrouwen Raad volgde dit debat en doet kort verslag. Meer informatie...
NOW mogelijk in strijd met gelijke behandelingswetgeving
Bureau Clara Wichmann heeft een aantal knelpunten geidentificeerd in de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid waardoor de maatregel mogelijk indirect verboden onderscheid tot gevolg heeft. Meer informatie...
Wetgevingsoverleg Emancipatie: dringend advies
Ditwerktwel.nl dringt aan op verdere verruiming van partner- en ouderschapsverlofregelingen, verplichting voor werkgevers van transparantie van loonverschillen m/v, en een voorbeeldrol voor de overheid als werkgever. Meer informatie...
Toegang tot opvang voor ongedocumenteerde slachtoffers huiselijk geweld moet wettelijk beter geregeld
De NVR ondersteunt het verzoek van de Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt aan de Tweede Kamer om de toegang tot opvang voor ongedocumenteerde slachtoffers van huiselijk geweld alsnog wettelijk te regelen. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken

 Fenik    
     
 GWL          
                 
       PEP 
 GWL    
        
 PEP 
 Fenik