#caption
#caption


Lobbywerk


Petitie: Anticonceptie onderdeel van basispakket verzekering
Donderdag 4 juli wordt in de Tweede Kamer gestemd over een voorstel van Kamerlid Lilianne Ploumen om de pil weer in het basispakket op te nemen. Teken de petitie die Kamerleden oproept om voor te stemmen. Meer informatie...
NVR en Universiteit Utrecht adviseren SER over diversiteit in de top
Er zijn nog steeds veel te weinig vrouwen in topfuncties. Het kabinet overweegt stevige maatregelen en heeft de SER om advies gevraagd. De NVR en Universiteit Utrecht waren uitgenodigd voor het overleg met stakeholders en stelden een gezamenlijk advies en visie op. Meer informatie...
Reactie op wetsvoorstel “Versterken positie mbo-studenten".
De NVR ondersteunt reacties op wetsvoorstel “Versterken positie mbo-studenten" vanuit diverse samenwerkingsverbanden. Meer informatie...
Kritische brief naar Eerste Kamer over wet herziening partneralimentatie
De NVR heeft samen met lidorganisatie WOUW Amsterdam een brief gestuurd naar de Kamercommissie J&V van de Eerste Kamer* over het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Meer informatie...
Initiatiefwet Partneralimentatie aangenomen
Een update: de initiatiefwet Partneralimentatie is 11 december 2018 aangenomen in de Tweede Kamer. Meer informatie...
Brandbrief aan minister Bruins: Stel de anticonceptiepil veilig
De aanhoudende en onnodige tekorten aan de meest gebruikte anticonceptiepil zijn zorgelijk. Tijdens de laatste ledenvergadering van de NVR werd het initiatief genomen door de vrouwelijke apothekers (NOVA) en de vrouwelijke artsen (VNVA) om een brandbrief aan minister Bruins te sturen. Meer informatie...
Vragen over herziening partneralimentatie t.b.v. plenair Kamerdebat
27 november 2018 - De NVR heeft opnieuw een brief over de herziening van de wet Partneralimentatie aan overheid en politiek gestuurd. In de komende weken is er een plenair Kamerdebat over de herziening partneralimentatie. Meer informatie...
Schaduwrapportage Verdrag van Istanbul
Eind oktober 2018 is de Istanbul Schaduwrapportage “Joining forces to break the circle of violence against women” naar het Grevio Comité gestuurd. ​52 organisaties, waaronder de NVR, hebben deze rapportage ondertekend. Meer informatie...
Oproep aan minister Grapperhaus: behoud partneralimentatie van 12 jaar
3 september 2018 - De NVR heeft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid opgeroepen om de huidige wet op de partneralimentatie te handhaven. En de duur van de partneralimentatie niet terug te brengen van 12 naar 5 jaar. Meer informatie...
Oproep aan minister Koolmees: laat samenwonenden ook onder de wet VPS vallen
21 augustus 2018 - Als samenwonenden uit elkaar gaan zou de ex-partner ook recht op pensioen moeten hebben. Dat zeggen de Nederlandse Vrouwen Raad en lidorganisatie WOUW Amsterdam, netwerk van maatschappijkritische 50+-vrouwen, in een brief aan minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken