#caption
#caption


Lobbywerk


Brief Netwerk VN Vrouwenverdrag naar Tweede Kamer
Op 18 juni vond het Algemeen Overleg over het emancipatiebeleid in Nederland plaats. Het Netwerk VN Vrouwenverdrag stuurde voorafgaand een brief om een aantal punten onder de aandacht te brengen, over onder meer de mediawet en genderstereotypering. Meer informatie...
Wet pensioenverdeling: laat samenwonenden ook onder wet vallen
De NVR en lidorganisatie WOUW hebben bij Tweede Kamerleden en ministers nogmaals aangedrongen om samenwonenden te laten vallen onder de Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021. Op 1 oktober is de bespreking van deze wet in de Tweede Kamer. Meer informatie...
Wet Digitale Overheid: laat achterstand van vrouwen niet verder toenemen
Op vrijdag 13 september vond een expertmeeting Wet Digitale Overheid plaats. Onder meer NVR-voorzitter Nenita La Rose was hier bij aanwezig. Meer informatie...
SER-advies een eerste noodzakelijke stap voor meer diversiteit in de top
23 september 2019 - "We zien een belangrijke positieve beweging in Nederland. Werknemers, werkgevers en steeds meer politici realiseren zich dat het niet vanzelf goed gaat komen met het aantal vrouwen en migranten in de top", aldus Nenita La Rose, voorzitter van de NVR. Meer informatie...
Petitie: Anticonceptie onderdeel van basispakket verzekering
Donderdag 4 juli wordt in de Tweede Kamer gestemd over een voorstel van Kamerlid Lilianne Ploumen om de pil weer in het basispakket op te nemen. Teken de petitie die Kamerleden oproept om voor te stemmen. Meer informatie...
NVR en Universiteit Utrecht adviseren SER over diversiteit in de top
Maart 2019 - Er zijn nog steeds veel te weinig vrouwen in topfuncties. Het kabinet overweegt stevige maatregelen en heeft de SER om advies gevraagd. De NVR en Universiteit Utrecht waren uitgenodigd voor het overleg met stakeholders en stelden een gezamenlijk advies en visie op. Meer informatie...
Reactie op wetsvoorstel “Versterken positie mbo-studenten".
De NVR ondersteunt reacties op wetsvoorstel “Versterken positie mbo-studenten" vanuit diverse samenwerkingsverbanden. Meer informatie...
Kritische brief naar Eerste Kamer over wet herziening partneralimentatie
De NVR heeft samen met lidorganisatie WOUW Amsterdam een brief gestuurd naar de Kamercommissie J&V van de Eerste Kamer* over het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Meer informatie...
Uitgebreid zoeken