#caption
Vrouwenpodium
#caption
Vrouwenpodium
Lidorganisaties
Women's International League for Peace and Freedom Nederland

De onrechtvaardige verdeling van macht, goederen en geld is een belangrijke oorzaak van oorlog. Daarom streeft WILPF op geweldloze wijze naar sociale en maatschappelijke verandering, zodat voorzien kan worden in de levensbehoeften van alle mensen waar ook ter wereld. WILPF streeft ook naar afspraken over beheersing van wapenproduktie en -handel om te komen tot ontwapening.


E-mail: info@wilpf.nl
Website: www.wilpf.nl


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken