#caption
Willemien Koning Vrouwenvertegenwoordiger 2018
#caption
Lidorganisaties
Passage, Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging

Passage is een vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie en een brede maatschappelijke instelling. Doelen zijn: de vorming en ontwikkeling van haar leden in al hun verscheidenheid op het brede terrein van nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken, en het stimuleren van hun maatschappelijke participatie. Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap.


E-mail: servicepunt@passagevrouwen.nl
Website: www.passagevrouwen.nl


Terug naar index lidorganisaties

Uitgebreid zoeken